Tijdschrift voor Internetrecht

2023 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

AI, alweer?

mr. I.S. Feenstra1

Ik zou mijn redactioneel zeker niet over AI gaan schrijven. Het was een beetje als een liedje dat je ooit heel goed vond maar vervolgens te vaak was gedraaid op de radio: niks meer aan. Diezelfde associatie kreeg ik bij het lezen van weer een LinkedIn post of luisteren naar een intro tijdens cursus: allemaal opgesteld door ChatGPT – hoe was het toch mogelijk, wie had dat gedacht, wat zou er nog meer komen? Het voelde ook een beetje als die tijd waarin elke startup zei “het Airbnb van xyz (vul maar in)” te zijn. Gemeenplaatsen, dat idee.   Maar uiter... ...lees meer

Artikel

Legal tech: de stand van zaken anno 2023

mr. ir. A.P. Engelfriet1

Legal tech is niet meer van de radar te krijgen bij de juridische professional. Van automatische contractsreview tot jurisprudentiezoekmachine, voor iedere stap binnen diens werkzaamheden is wel een tool beschikbaar. Met name de mogelijkheden van artificial intelligence staan momenteel sterk in de belangstelling. Waar staan we met legal tech en waar gaat het heen? 1. De opkomst van legal tech “Harvey Specter meets Mission Impossible”, zo heb ik eerder legal tech omschreven.[2] De flitsende juridische professional aan de slag, ditmaal met de laatste high-tech ... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie: Over cyberaanvallen en principes

mr. M. Weij1

Gaat er wel eens een dag voorbij zonder dat cybercriminaliteit in het nieuws is? Helaas niet. Het is de nieuwe realiteit waar we allemaal mee te maken (gaan) krijgen, of misschien al hebben gehad. Wat recente voorbeelden in Nederland, die we ook in de media gezien hebben, zijn: de rechtszaak tussen Marktonderzoeksbureau Blauw en haar leverancier Nebu naar aanleiding van de hack bij Nebu [2], de ransom-aanval bij de KNVB [3], de ransom-aanval bij Joris Zorg [4], en de ransom-aanval bij Woonkracht 10 [5]. Over de kwes... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Ekofrukt: rechterlijke toetsing van een elektronische handtekening

mr. K. Konings1

Annotatie bij HvJ EU 20 oktober 2022, ECLI:EU:C:2022:815 1. Inleiding Dit betreft het eerste arrest van het Hof van Justitie (hierna ‘het hof’) over de eIDAS-verordening.[2] Het gaat in het kort over hoe de geldigheid van een elektronische handtekening beoordeeld moet worden. In deze Bulgaarse casus wordt door het bedrijf Ekofrukt EOOD (hierna ‘Ekofrukt’) de geldigheid aangevochten van de aanslagen aan haar adres voorzien van elektronische handtekeningen van de plaatselijke belastingfunctionaris belast met de betwistingen en tenuitvoerlegging in bela... abonneren of dit artikel kopen.

Begrip persoonsgegevens: de relatieve leer?

mr. K.B.C. Friesen en mr. L. Mourcous1

Annotatie bij Gerecht 26 april 2023, ECLI:EU:T:2023:219 (GAR/EDPS) Informatie kan worden aangemerkt als een persoonsgegeven op voorwaarde dat deze informatie de persoon “betreft”. Of informatie een persoon betreft, is afhankelijk van de vraag of de informatie - in dit geval een persoonlijk standpunt - gelet op de inhoud, het doel of het gevolg ervan, gelieerd is aan een persoon. Daarnaast dient een natuurlijk persoon op basis van de informatie “geïdentificeerd of identificeerbaar” te zijn. In dat kader is relevant of er redelijke middelen bestaan om een persoon te... abonneren of dit artikel kopen.

Geen eigendom op data mogelijk

mr. A.A.H.M. van der Wijst1

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 21 april 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:2540 Bestaat er een eigendomsrecht op data? Kun je revindicatoire maatregelen baseren op een eigendomsrecht op data? Nee, aldus de rechtbank Amsterdam. Eigendom op data past niet binnen het Nederlandse vermogensrecht. Eigendom is mogelijk op goederen (= zaken + vermogensrechten). Data is noch een zaak noch een vermogensrecht. Het is niet aan de rechter om op de stoel van de wetgever te gaan zitten om hier een oplossing voor te vinden. Partijen   Eiser in deze procedure is een genees... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

Rechtbank Rotterdam, 2 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:1801   Online kansspelen, strafrecht, witwassen   Wet op de kansspelen. Verdachte biedt (samen met anderen) fysieke gokautomaten aan en de mogelijkheid om via internet in te loggen op online kansspelen. Het betreft hier het laatste feit. Verdachte wordt vrijgesproken van het feit dat hij gelegenheid heeft geboden om deel te nemen aan online kansspelen. Het overige - bevorderen van deelname aan online kansspelen, witwassen en valsheid in geschrifte - wordt bewezenverklaa... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg Op 21 april 2023 is de wet inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingengepubliceerd in het Staatsblad. De wet is gericht op het bereiken van volledige interoperabiliteit bij het elektronische uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners. De wet maakt het mogelijk om voor bij AMvB aangewezen gegevensuitwisselingen te bepalen hoe gegevens uitgewisseld moeten worden. Elektronisch uitwisselen van gegevens wordt verplicht gesteld,... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt1

Grote meerderheid Europees Parlement keurt AI Act goed; nu al vrees voor veroudering van de wet Op 11 mei 2023 hebben de Internal Market Committee en de Civil Liberties Committee (vakcommissies binnen het Europees Parlement) grotendeels vóór goedkeuring van de AI Act gestemd. Deze wet zal onder andere zorgen voor opdeling van AI-systemen in risicogroepen, waarbij een verbod geldt voor AI-systemen met een onacceptabel risico voor de veiligheid van de mens. Wat betreft de andere categorieën moeten schendingen van mensenrechten en discriminerende algoritmes word... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS