Compliance, Ethics & Sustainability Voorheen tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 3

Gedragseconomische aspecten bij de ontwikkeling, informatieverstrekking en distributie van financiële producten

drs. J.C.C. de Cloe-Vos MSc en dr. R.H.G.M. Cox

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Introductie Hoe maken consumenten een keuze voor een financieel product en op welke manier kunnen we ze optimaal beschermen? Het antwoord op deze vragen speelt een belangrijke rol bij de prioritering van toezichtactiviteiten en de keuze voor interventies. De huidige wet- en regelgeving stelt het klassieke mensbeeld – de homo economicus – centraal waarin wordt verondersteld dat consumenten een weloverwogen besluit nemen op het moment dat ze een financieel product of financiële dienst aanschaffen. Dit beeld is echter onder invloed van gedragseconomisch onderzoek onder druk komen te staan. Veel aannamen die in deze klassieke kijk op consumentengedrag worden gemaakt zijn weerlegd. Consumenten zoeken niet alle beschikbare informatie op voordat ze een besluit nemen en streven (onbewust) ook niet per definitie naar het beste resultaat. Een voorbeeld hiervan zijn beleggers die uit beleggingen met hetzelfde risico-rendementsprofiel niet het goedkoopste alternatief kiezen.1 Als gevolg daarvan verandert ook het toezicht waarbij naast traditionele juridische compliance met geldende wet- en regelgeving ook gedragseconomische inzichten een rol gaan spelen. Met de term behavioral compliance refereren we aan de inzet van gedragseconomische inzichten door toezichthouder en onder toezichtgestelde. Dit essay gaat nader in op de aspecten die daarbij een rol spelen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. J.C.C. de Cloe-Vos MSc en dr. R.H.G.M. Cox
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14367

Verder in 2017 nr.3

 Redactioneel Productintegriteit

Voor u ligt de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Compliance. In deze editie betreden verschillende experts het spreekwoordelijke podium om u deelgenoot te maken van hun visie op...

 What does ‘Product Integrity’ mean for a food retailer?

What does ‘integrity’ mean? According to the Cambridge Dictionary of English, integrity is ‘the quality of being honest and having strong moral principles that y...

 De transformatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Interview met Freek van Zoeren, plaatsvervangend inspecteur generaal bij de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit slaat bij overtredingen steeds vaker met de vuist op tafel en deelt daarbij ook flink meer boetes uit. Het paardenvleesschandaal uit 2013 vor...

 PARP vanuit een civielrechtelijk oogpunt

De (civielrechtelijke) jurisprudentie is een belangrijke bron van ‘lessons learned’ die van belang zijn bij de inhoudelijke toetsing van financiële produc...

 Gedragseconomische aspecten bij de ontwikkeling, informatieverstrekking en distributie van financiële producten

Introductie Hoe maken consumenten een keuze voor een financieel product en op welke manier kunnen we ze optimaal beschermen? Het antwoord op deze vragen speelt een belangrijke rol bij ...

 Jihadstrijders en toegang tot een bankrekening

Het komt regelmatig terug in de media: Nederlandse uitreizigers (of jihadstrijders) die geplaatst worden op de nationale terrorismelijst. Er staan veel jihadstrijders...

 De cybersecurity uitdaging

In een wereld met steeds kleinere en krachtigere computers en het altijd en overal met het internet verbonden kunnen zijn, wordt cybersecurity een steeds belangrijker onderwerp. We

 Over de effectiviteit en de uitwerking van de zorgplichtnormen in het financieel toezichtsrecht

Bereiken we met het huidige zorgplichtstelsel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) adequate consumentenbescherming? Het kabinet zelf twijfelt terwijl de AFM steeds m...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (65)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2017. C.A. Wielenga (c.s.), red., Jaarboek Compliance 2017, een uitgave van Nederlands Compliance Instituut (ISBN 978-94-91252-22-8, incl. overzicht van auteurs en redactieleden, 440 p.)

Karssing schrijft op een originele manier, overigens naar eigen zeggen over oude wijn in nieuwe zakken. ‘Kun je op een zinvolle wijze een notie uit de privésfeer gebruiken in e...