Tijdschrift voor Compliance

2017 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. B. Weerstra
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel Productintegriteit

Joris Blaauw

Voor u ligt de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Compliance. In deze editie betreden verschillende experts het spreekwoordelijke podium om u deelgenoot te maken van hun visie op productintegriteit. Als u zich afvraagt wat onder productintegriteit wordt verstaan, hoe uw organisatie hier invulling aan kan geven of welke rol dit speelt binnen het toezicht, dan biedt deze editie u de bruikbare inzichten en praktische handvatten. Onlangs hebben wij maar liefst twee edities geweid aan het onderwerp integriteit (TvCo 2016/5 en 2017/1). Integriteit hebben we ... ...lees meer

Artikel

What does ‘Product Integrity’ mean for a food retailer?

J.Jelinska MSc*

What does ‘integrity’ mean? According to the Cambridge Dictionary of English, integrity is ‘the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change’.1 The Oxford Dictionary of English defines ‘integrity’ as ‘the quality of being honest and having strong moral principles’.2 abonneren of dit artikel kopen.

De transformatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Interview me...

drs. D. Mijnheer

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit slaat bij overtredingen steeds vaker met de vuist op tafel en deelt daarbij ook flink meer boetes uit. Het paardenvleesschandaal uit 2013 vormde het startschot voor een omvangrijk veranderproces. ‘We proberen op te schuiven naar een kennisgerichte toezichthouder die risicogerichte keuzes maakt.’ abonneren of dit artikel kopen.

PARP vanuit een civielrechtelijk oogpunt

mr. F.M.A. ’t Hart

De (civielrechtelijke) jurisprudentie is een belangrijke bron van ‘lessons learned’ die van belang zijn bij de inhoudelijke toetsing van financiële producten. Dit artikel bevat een overzicht van enkele belangrijke lessen, voorzien van een korte toelichting. abonneren of dit artikel kopen.

Gedragseconomische aspecten bij de ontwikkeling, informatieverstrekking en di...

drs. J.C.C. de Cloe-Vos MSc en dr. R.H.G.M. Cox

Introductie Hoe maken consumenten een keuze voor een financieel product en op welke manier kunnen we ze optimaal beschermen? Het antwoord op deze vragen speelt een belangrijke rol bij de prioritering van toezichtactiviteiten en de keuze voor interventies. De huidige wet- en regelgeving stelt het klassieke mensbeeld – de homo economicus – centraal waarin wordt verondersteld dat consumenten een weloverwogen besluit nemen op het moment dat ze een financieel product of financiële dienst aanschaffen. Dit beeld is echter onder invloed van ged... abonneren of dit artikel kopen.

Jihadstrijders en toegang tot een bankrekening

mr. S. Nanne en mr. L. de Jong

Het komt regelmatig terug in de media: Nederlandse uitreizigers (of jihadstrijders) die geplaatst worden op de nationale terrorismelijst. Er staan veel jihadstrijders op deze lijst, het gaat op het moment van schrijven1 om 114 Nederlandse personen en drie organisaties.2 Ook al zijn zij niet (allemaal) veroordeeld, plaatsing op de lijst zorgt er voor dat sancties tegen hen worden genomen. De nationale terrorismelijst moet voorkomen dat terrorisme gefinancierd wordt met gebruikmaking van Nederlandse bankrekeningen. Banken hebben der... abonneren of dit artikel kopen.

De cybersecurity uitdaging

B. Kokx

In een wereld met steeds kleinere en krachtigere computers en het altijd en overal met het internet verbonden kunnen zijn, wordt cybersecurity een steeds belangrijker onderwerp. We worden steeds afhankelijker van deze vaak zeer kwetsbare systemen. Dit geldt niet alleen voor de ‘Internet of Things’ (IoT) maar voor alle computersystemen en machines die met elkaar kunnen communiceren. Product security is een relatief nieuw en specifiek compliance domein, dat dit tracht te adresseren. abonneren of dit artikel kopen.

Over de effectiviteit en de uitwerking van de zorgplichtnormen in het financi...

prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen en prof. dr. R.J. Schotsman

Bereiken we met het huidige zorgplichtstelsel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) adequate consumentenbescherming? Het kabinet zelf twijfelt terwijl de AFM steeds minder ziet in het huidige zorgplichtstelsel. De AFM slaat een andere weg in en gaat toezicht uitoefenen op basis van gedragswetenschappelijke inzichten.1 Ook met haar leidraden probeert de AFM direct invloed uit te oefenen op de aard en kwaliteit van de dienstverlening en de interactie met de consument. Moet het huidige zorgplichtstelsel op de schop? Dit is te voorbarig. H... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (65)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2017. C.A. Wielenga (c.s.), red., Jaarb...

prof. em. mr. Antoni Brack

Karssing schrijft op een originele manier, overigens naar eigen zeggen over oude wijn in nieuwe zakken. ‘Kun je op een zinvolle wijze een notie uit de privésfeer gebruiken in een zakelijke context?’ (p. 15). Hij wil de relatie met klanten begrijpen en gebruikt hier het perspectief van de vriendschap voor. Dan volgen allerlei filosofische en andere verhandelingen over en definities van vriendschap, zo nu en dan met een enigszins sentimentele inslag. Maar we komen zodoende waar we willen zijn: ‘behandel klanten alsof het vrienden zijn&rsquo... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS