Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 3

Over de effectiviteit en de uitwerking van de zorgplichtnormen in het financieel toezichtsrecht

prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen en prof. dr. R.J. Schotsman

Bereiken we met het huidige zorgplichtstelsel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) adequate consumentenbescherming? Het kabinet zelf twijfelt terwijl de AFM steeds minder ziet in het huidige zorgplichtstelsel. De AFM slaat een andere weg in en gaat toezicht uitoefenen op basis van gedragswetenschappelijke inzichten.1 Ook met haar leidraden probeert de AFM direct invloed uit te oefenen op de aard en kwaliteit van de dienstverlening en de interactie met de consument. Moet het huidige

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

zorgplichtstelsel op de schop? Dit is te voorbarig. Het zorgplichtstelsel wat we nu kennen en in de Wft is ingevoerd, is afkomstig uit de richtlijn Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) en probeert een goede balans te houden tussen zorgplicht van de dienstverlener en de eigen verantwoordelijkheid van de consument. De herziening van deze richtlijn (MiFID II) die volgend jaar in werking treedt brengt hierin geen verandering en staat achter dit zorgplichtstelsel gebaseerd op een liberale zorgplichtvisie. Wel schuift het meer op richting een paternalistische visie gelet op de nieuwe normen in MiFID II terzake van pretransactionele suitability test, ‘treshold’ waarschuwingen en suitability statements. Hierbij wordt geprobeerd de consument op allerlei manieren ‘over te beschermen’. Terwijl we allemaal weten dat financiële producten, zeker als deze een reële kans willen bieden op compensatie van inflatie en fiscale druk, een zekere mate van onzekerheid in zich moeten dragen. Dit laat onverlet dat volgens ons het huidige zorgplichtstelsel in de Wft verrassend modern is en bovendien zekerheid biedt aan financieel dienstverleners door de verankering van de zorgplichtnormen in de wet. Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Toch zien wij geen noodzaak om, zoals de AFM voorstelt, radicaal een andere koers in te slaan en je te baseren op gedragswetenschappelijke inzichten van derden die naast de financiële sector in Nederland ook heel andere sectoren en landen betreffen en die bovendien niet in de wet zijn vastgelegd. Hoe moet je daar als financiële dienstverlener mee om gaan? Op deze wijze heb je geen anker meer en wordt ook de eigen verantwoordelijkheid van de klant wel heel erg uitgehold. In dit artikel staan we allereerst stil bij de achtergrond en uitgangspunten van het huidige zorgplichtstelsel in de Wft. Vervolgens bespreken we de twijfel van het kabinet en het nieuwe toezichtbeleid van de AFM gebaseerd op gedragswetenschappelijke inzichten. We besluiten ons artikel met conclusies.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
prof. dr. A.J.C.C.M. Loonen en prof. dr. R.J. Schotsman
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14370

Verder in 2017 nr.3

 Redactioneel Productintegriteit

Voor u ligt de nieuwste editie van het Tijdschrift voor Compliance. In deze editie betreden verschillende experts het spreekwoordelijke podium om u deelgenoot te maken van hun visie op...

 What does ‘Product Integrity’ mean for a food retailer?

What does ‘integrity’ mean? According to the Cambridge Dictionary of English, integrity is ‘the quality of being honest and having strong moral principles that y...

 De transformatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Interview met Freek van Zoeren, plaatsvervangend inspecteur generaal bij de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit slaat bij overtredingen steeds vaker met de vuist op tafel en deelt daarbij ook flink meer boetes uit. Het paardenvleesschandaal uit 2013 vor...

 PARP vanuit een civielrechtelijk oogpunt

De (civielrechtelijke) jurisprudentie is een belangrijke bron van ‘lessons learned’ die van belang zijn bij de inhoudelijke toetsing van financiële produc...

 Gedragseconomische aspecten bij de ontwikkeling, informatieverstrekking en distributie van financiële producten

Introductie Hoe maken consumenten een keuze voor een financieel product en op welke manier kunnen we ze optimaal beschermen? Het antwoord op deze vragen speelt een belangrijke rol bij ...

 Jihadstrijders en toegang tot een bankrekening

Het komt regelmatig terug in de media: Nederlandse uitreizigers (of jihadstrijders) die geplaatst worden op de nationale terrorismelijst. Er staan veel jihadstrijders...

 De cybersecurity uitdaging

In een wereld met steeds kleinere en krachtigere computers en het altijd en overal met het internet verbonden kunnen zijn, wordt cybersecurity een steeds belangrijker onderwerp. We

 Over de effectiviteit en de uitwerking van de zorgplichtnormen in het financieel toezichtsrecht

Bereiken we met het huidige zorgplichtstelsel in de Wet op het financieel toezicht (Wft) adequate consumentenbescherming? Het kabinet zelf twijfelt terwijl de AFM steeds m...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (65)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Jaarboek Compliance 2017. C.A. Wielenga (c.s.), red., Jaarboek Compliance 2017, een uitgave van Nederlands Compliance Instituut (ISBN 978-94-91252-22-8, incl. overzicht van auteurs en redactieleden, 440 p.)

Karssing schrijft op een originele manier, overigens naar eigen zeggen over oude wijn in nieuwe zakken. ‘Kun je op een zinvolle wijze een notie uit de privésfeer gebruiken in e...