Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 6

Kritisch over ... Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht.

prof em. mr Antoni Brack

Mark D.H. Nelemans, Financiële regulering: de verhouding tussen interne governance en extern toezicht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2018 (ISBN 978-94-6251-166-8, 290 pp., incl. bijlagen). Dit is de handelseditie van het academisch proefschrift waarop de schrijver op 23 maart 2018 aan de Open Universiteit promoveerde tot doctor. Mij interesseert al enige tijd hoe het interne (private) toezicht en het externe (publieke) toezicht zich wederzijds verhouden en ik was daarom zeer geneigd van dit boek kennis te nemen.

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

In het eerste hoofdstuk wordt het onderwerp van de dissertatie toegelicht en na lezing hiervan heb ik een iets andere neiging. Namelijk om te vinden dat de titel iets te wervend, afgerond en compact is in het gebruik van de tegenstelling intern-extern. Deze begrippen duiden meer op de omstandigheid dat een deel van de toepasselijke regels door de financiële instellingen gezamenlijk zelf zijn opgesteld: governance codes (intern) en deels van buitenaf door wetgeving, nationaal en Europees, (extern) zijn opgelegd. Dat neemt niet weg dat het inleidende hoofdstuk voldoende interessants in het vooruitzicht stelt, onder meer omdat aandacht zal worden besteed aan ethische aspecten in het toezicht en omdat de schrijver signaleert dat hij oog heeft voor ‘vernetwerking’ (p. 17) in of van de sector. Het laatstgenoemde sluit aan bij een onderzoekprogramma met focus op de ‘geïndividualiseerde netwerksamenleving’, ‘waarbij partijen en relaties in toenemende mate verweven raken en in maatschappelijk, economisch en juridisch opzicht onderling afhankelijk worden’.1

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof em. mr Antoni Brack
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15305

Verder in 2018 nr.6

 Redactioneel De toezichthouder anno 2023

Het themanummer wat voor u ligt is een uitnodiging om afstand te nemen van de dagelijkse beslommeringen en vooruit te kijken naar de ontwikkelingen die zich de komende jaren zullen aan...

 De toezichthouder van de toekomst kijkt ook vooruit. Interview met consultant Femke de Vries, voormalig AFM-bestuurder

De moderne toezichthouder van de toekomst, hoe gaat die eruit zien? Tijdschrift voor Compliance legde dit vraagstuk neer bij Femke de Vries die de afgelopen 15 jaar werkzaam was voor t...

 Value-based Compliance

In dit artikel bepleit ik een methode van compliance waarbij naar de waarden achter complianceregels wordt gezocht en waarbij die waarden (beginselen) worden ge&...

 Tastbaar toezicht dat letterlijk van levensbelang is. Interview met mr. drs. Karina Raaijmakers - Directeur Toezicht & Handhaving bij de Nederlandse Zorgautoriteit

‘Controle op iets of iemand om te kijken of alles goed gaat’, oftewel toezichthouden, is volop in ontwikkeling. De vele toezichthouders die Nederland rijk is zoeken allemaa...

 Van goed bedoeld naar goed gedaan

Zet langs een weg waar structureel te hard gereden wordt een flitspaal en mensen gaan vanzelf langzamer rijden. Het moet heel logisch hebben geleken in de ogen van het Openbaar Mi...

 Digitalisering en de datagedreven toezichthouder

Het monitoren van de markt en tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen is een belangrijke taak voor iedere toezichthouder. De AFM heeft in het onlangs gepubliceerde Trendz...

 De financieel toezichthouder van de toekomst als medium

Wat moet een financieel toezichthouder kunnen anno 2023? Samengevat: de toekomst voorspellen. Dat is nodig om de belangrijke problemen te inventariseren en vervolgens op t...

 Op weg naar een Europese AML/CFT-toezichthouder?

Bij de publicatie van de Toezicht Vooruitblik 2019 van DNB op 29 november 2018 merkte DNBdirecteur Frank Elderson over witwasbestrijding op ‘Als...

 Toezicht en belastingheffing anno 2023: de toekomst zal het leren

In deze bijdrage wordt ingegaan op het toezicht in het belastingrecht in 2023. Hoewel dat tot op zekere hoogte neerkomt op ‘koffiedikkijken’, valt op basis van...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (70)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...