Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 5

Kritisch over … een inaugu rele rede en een thema nummer van een tijdschrift. Prof. dr. R. van Eijbergen, Integriteit en kwaliteit van organisaties, Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Integriteit en kwaliteit van organisaties aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam op 12 april 2019

prof. em. mr. Antoni Brack

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Op de dag van zijn inaugurele rede verscheen een interview met Rob van Eijbergen in katern Economie van NRC. Het is een waardevol academisch gebruik dat een persoon die tot hoogleraar is benoemd, deze benoeming aanvaardt door het uitspreken van een rede (oratie). Ik werd op de inauguratie geattendeerd door het interview dat aan de smeuïge kant was. Een beetje van dik hout zaagt men planken, maar het maakte wel nieuwsgierig naar wat de pas benoemde wel helemaal zelf geschreven had. Geestige passages in het interview wekken de indruk dat de pas benoemde hooggeleerde gevoel voor humor heeft, hetgeen wordt bevestigd door de grote foto. Hij staat hier langs een weg in een buurt die op de Zuid-As lijkt met een stapel papieren in zijn handen naast een openbare prullenbak die aan een lantaarnpaal is bevestigd en al helemaal vol is. Hierdoor wordt het wegdek opgesierd met losse A-4tjes, misschien wel de tekst van zijn oratie! De beide dames die hem interviewen lijken aan het einde van het interview enig argwaan te hebben gekregen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof. em. mr. Antoni Brack
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15818

Verder in 2019 nr.5

 Redactioneel. Non-financials

Compliance bij non-financials, wat houdt het eigenlijk in? Hoe bepaal je de scope van de compliancefunctie? Hoe betrek je de business? Wat voor rol heeft het management? Allemaal relev...

 Een goede Compliance Officer begrijpt de business. Interview met mr. Fulco van Lede – Member of the Executive Board of Directors van SHV

top, de samenwerking met het bestuur en het teweegbrengen van de juiste cultuur binnen een organisatie. Met enige regelmaat wordt beschreven hoe eindverantwoordelijken zich moeten gedr...

 Het vernieuwde Beroepscompetentieprofiel Compliance Officers. Ook relevant voor compliance officers buiten de financiële sector

In het najaar van 2018 heeft de Vereniging van Compliance Professionals (VCO) het vernieuwde Beroepscompetentieprofiel (BCO) voor de Compliance Officer uitgebracht. Over de achtergrond...

 Compliance scope bij niet-financiële ondernemingen

Is het mogelijk om ‘de reikwijdte van compliance bij nietfinanciële ondernemingen’ te beschrijven? De reikwijdte van compliance van financiële ondernemingen is al...

 Complianceprogramma’s voor niet-financiële ondernemingen: overbodige luxe of bittere noodzaak?

In de financiële sector worden complianceprogramma’s gebruikt om de eisen van beheerste en integere bedrijfsvoering nader invulling te geven. Bij de non-financials zien wij

 Compliance op de agenda in de boardroom van industriële ondernemingen

Ieder bedrijf moet voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving. Dit is voor industriële ondernemingen niet anders dan voor bedrijven in de financiële sector.

 De krachtige combinatie van ‘lean’ en visueel denken bij de ontwikkeling van een complianceprogramma. Over hoe een complianceprogramma is ontwikkeld bij een middelgroot farmaceutisch bedrijf

Compliance bij een farmaceutisch bedrijf is een belangrijke en diep verankerde discipline. Het gaat immers om producten die impact hebben op onze gezondheid en kwal...

 ‘Er is geen controle’. Onderzoek naar interne fraude in de detailhandel1

Van alle Nederlandse bedrijven geeft vijf procent aan slachtoffer te worden van criminaliteit door werknemers, vaak interne criminaliteit of interne fraude genoemd. Het is voor bedrijv...

 Anti-corruptieprogramma’s bij non-financials

De maatschappelijke gevolgen van omkoping en corruptie zijn enorm. Het IMF schatte de directe kosten van corruptie in 2016 in op zo’n 2% van het wereldwijde B...

 Het tegengaan van wit wassen door niet-financiële ondernemingen

1.1 Algemeen Het bestrijden van witwassen staat sinds jaar en dag hoog op de (internationale) politieke agenda. Logisch verklaarbaar want witwassen heeft een ondermij...