Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 3

ECLI:NL:RBMNE:2023:758 (ontruiming, verbod uitvoeren plannen huurder, schenden contractuele bestemming) (TvHB 2023/10)

mr. S.A.A. van der Reep1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2023/10

Rechtbank Midden-Nederland

24 februari 2023

ECLI:NL:RBMNE:2023:758

[eiseres]

Met noot van mr. S.A.A. van der Reep[nbsp] 1

10343785 UV EXPL 23-48 VS/1257

 

[eiseres] / [gedaagde sub 1], gemeente Vijfheerenlanden en Centraal Opvang orgaan Asielzoekers

 

Samenvatting

 

Verbod uitvoeren plannen huurder (samen met gemeente en COA), ontruiming (vooruitlopend op ontbinding) wegens schenden contractuele bestemming

De verhuurder en huurder hebben een huurovereenkomst in de zin van artikel 7:290 BW gesloten waarbij huurder het gehuurde gebruikt als ...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2023/10

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. S.A.A. van der Reep1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2023:758
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17774

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die co...

 Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde ...

 Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursre...

 Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bep...

 Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt...