Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte 2023 nr. 3

ECLI:NL:RBMNE:2023:3499 (gebrekenregeling, huurachterstand, tekortkoming, Ontbinding, energielabel C, ernstig gebrek) (TvHB 2023/11)

mr. J.R.M. Nelen en mr. R.H. Boitelle1

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

TvHB 2023/11

Rechtbank Midden-Nederland

8 maart 2023

ECLI:NL:RBMNE:2023:3499

Met noot van mr. J.R.M. Nelen en mr. R.H. Boitelle[nbsp] 1

Samenvatting

 

Gebrekenregeling, ontbinding, tekortkoming, ernstig gebrek, huurachterstand, Energielabel C.

In onderhavige zaak vordert de verhuurder betaling van de ontstane huurachterstanden voor een kantoorruimte. De huurder is het daar niet mee eens en stelt dat de huurovereenkomst is ontbonden op 1 januari 2023 (zijnde de datum waarop de label C-verplichting in werking is getreden), nu het gehuurde niet voldoet aan deze verplichting. Volgens de huurder levert dit een ernstig gebrek op, omdat de huurder het gehuurde vanaf die datum niet meer mocht gebruiken en het huur...

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Verder in dit artikel:

TvHB 2023/11

Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Jurisprudentie
Auteurs
mr. J.R.M. Nelen en mr. R.H. Boitelle1
Vermelding op rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2023:3499
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvHB/17775

Verder in 2023 nr.3

 Voorwoord

 Vlak voor de sluiting van de copy voor deze editie publiceerde het CBS het inflatiecijfer over de maand juni 2023. In dit cijfer is voor het eerst gebruik gemaakt van de energieprijzen die co...

 Beëindiging van een huurovereenkomst in verband met het verwezenlijken van een bestemmingsplan; een ondergeschoven kindje met potentie?

Voor alle typen gebouwde onroerende zaken[2] bevat de wet mogelijkheden voor een verhuurder om een einde te maken aan een huurovereenkomst in verband met de verwezenlijking van een op het gehuurde ...

 Huurrechtelijk contracteren in een dynamisch publiekrechtelijk landschap

Bij het opstellen van huurovereenkomsten zijn (huurrecht)juristen uiteraard gespitst op risico’s en het zoveel mogen afdekken daarvan. In het huurrecht (bedrijfsruimte)[2] speelt ook het bestuursre...

 Afstemmingsregel Zonshofje I opnieuw afgestemd?

Sinds 1985, het jaar waarin het roemruchte Zonshofje I-arrest door de Hoge Raad is gewezen en waar de ‘afstemmingsregel’ uit voortvloeide, gold dat het regime van de onderhuurovereenkomst onder bep...

 Bestuurdersaansprakelijkheid bij het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een vennootschap jegens een derde haar (contractuele of wettelijke) verplichtingen niet nakomt en achteraf blijkt dat die vennootschap geen verhaal biedt...