Tijdschrift voor Agrarisch Recht

2017 nr. 4

Inleiding

Publieke consultatie ‘Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid’; de volgend...

mr. H.A. Verbakel–van Bommel

Voor mijn gevoel is het stelsel van betalingsrechten nog niet zo lang geleden geïntroduceerd. Deze rechten hebben de zogenoemde toeslagrechten in Nederland in 2015 ‘vervangen’ en maken onderdeel uit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Op 2 februari 2017 is de Europese Commissie echter al weer een publieke consultatie gestart over de modernisering en vereenvoudiging van het GLB. Alle geïnteresseerde burgers van de Europese Unie krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven over hoe het GLB er na het jaar 2020 uit moet zien. De consultatie loopt t... ...lees meer

Artikel

Enkele publiekrechtelijke aspecten van bedrijfsoverdracht in de agrarische se...

mr. drs. C.C. van Harten, mr. E. Zonderland-Knijn en mr. H.A. Verbakel-van Bommel1

Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2017 mr. drs. C.C. van Harten, mr. E. Zonderland-Knijn en mr. H.A. Verbakel-van Bommel[1]   Op vele manieren beïnvloedt de overheid een bedrijfsoverdracht in de agrarische sector. De relatie tussen wetgever en betrokken bestuursorganen enerzijds en de (agrarische) ondernemer anderzijds is veelzijdig en complex. In dit preadvies behandelen we een klein deel ervan, namelijk de wetgeving die door het Ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd, in het bijzonder door de Rijksdiens... abonneren of dit artikel kopen.

Sociaaleconomische factoren en randvoorwaarden voor een succesvolle opvolging...

mr. J.R. Geerlings1

Preadvies voor de jaarvergadering van de Vereniging voor Agrarisch Recht 2017 mr. J.R. Geerlings[1] De Nederlandse agrarische sector blijft een groot succes. Onze landbouwbedrijven zijn goed voor maar liefst 55% van ons handelsoverschot.[2] De sector onderscheidt zich met haar innovatieve vermogen en is wereldwijd toonaangevend op het terrein van de verduurzaming van de bedrijfsvoering in alle aspecten. Naast enkele grote spelers wordt de sector altijd nog qua aantal bedrijven sterk gedomineerd door het hoge aantal van bijna 35.000 familiebedrijven.[3] De innovatiekracht ... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wetgeving, literatuur en rechtspraak

PachtBedrijfsmatigPachter heeft geen functie meer buiten de landbouw. Hij is sinds enkele jaren gepensioneerd en ontvangt AOW, terwijl hij heeft verklaard dat hij daarnaast verder geen pensioen heeft opgebouwd. De omvang van het bedrijf is met ongeveer 20 ha beperkt. Van deze 20 ha is 12,854 ha eigendom, worden circa 4 ha gepacht, terwijl de rest wordt gepacht van derden. De mogelijkheden voor uitbreiding van het bedrijf in de directe omgeving lijken beperkt te zijn. Naast de directe verhuurinkomsten uit de exploitatie van het paardenpension als zodanig, is er dus ook s... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Aankondiging

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Vereniging voor Agrarisch Recht uit deel te nemen aan de 58ste jaarvergadering. Deze zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 2017 in het Openluchtmuseum aan de Hoeferlaan 4 te Arnhem. De vergadering bestaat uit twee delen, een wetenschappelijk deel en een huishoudelijke vergadering. Het thema van het wetenschappelijk deel is: ‘Bedrijfsoverdracht in de landbouw’.Bij een bedrijfsoverdracht in de landbouw komt veel kijken. De belangen zijn groot en de materie is complex. Niet alleen ‘zakeli... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS