Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2021 nr. 5/6

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Sam Curtis
Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

 

Inleiding

Third Parties and Transaction Monitoring

Voor u ligt een nieuw nummer van Tijdschrift voor Compliance. Een nummer dat al eerder gepland stond, maar om uiteenlopende redenen diverse keren is uitgesteld. Wij zijn de schrijvers erkentelijk voor hun bijdrage en dankbaar voor hun geduld dat nodig bleek voordat wij over konden gaan tot publicatie. In het nummer vindt u bijdragen die zien op verschillende aspecten van het tegengaan van financieel economische criminaliteit en de uitdagingen hierbij.    We publiceren een artikel dat is gebaseerd op het succesvol afgeronde promotieonderzoek van Mari... ...lees meer

Artikel

Anti-bribery certification of third-party intermediaries - A panacea or a box...

M.P. Sacco Ph.D, LL.M1

In this article, I focus on the role of ABC certification and I look at this instrument from a legal and economic perspective, in order to shed light on how it may affect the deterrence of corporate bribery channelled through intermediaries. 1. Introduction When companies invest abroad, they often use third party intermediaries for their business activities (e.g. to get a license or to win a public procurement contract).[2] According to OECD statistics, intermediaries have been involved in 71% of foreign bribery cases.[3] The regulatory framework addressing t... abonneren of dit artikel kopen.

Zo bereidt Nederland de belangrijke FATF-evaluatie voor

drs. D. Mijnheer1

Interview: Evert Houtman, delegatieleider FATF en Alice Krispijn, projectleider van de voorbereiding van de FATF-evaluatie In november is de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in ons land tot in detail onder de loep genomen door een evaluatiecommissie van de Financial Action Task Force. Voor FATF-lid Nederland staat er veel op het spel: een slechte beoordeling kan zeer nadelige gevolgen hebben. Op het ministerie van Financiën zijn de voorbereidingen dan ook al twee jaar in volle gang. Tijdschrift voor Compliance sprak erover met twee direct betrokkenen: F... abonneren of dit artikel kopen.

EU Sanctieregime tegen mensenrechtenschendingen: een regime met gerichte sanc...

mr. S.A. Verkerk1

Iets meer dan een jaar geleden werd het EU Sanctieregime tegen mensenrechtenschendingen aangenomen. Op wie zien deze sancties eigenlijk precies, hoe wordt de sanctielijst vastgesteld en welke risico's brengen die sancties mee voor ondernemingen die, direct of indirect, met gesanctioneerde personen en entiteiten van doen hebben? Nu regelmatig nieuwe personen en entiteiten op deze sanctielijst worden geplaatst, zal ik in deze bijdrage op die vragen ingaan en die risico's inzichtelijk maken.   1. Inleiding Op 13 december 2021 heeft de Raad van Europa (de "Raad")... abonneren of dit artikel kopen.

Poortwachter: dat zijn we allemaal in de strijd tegen ondermijnende criminali...

P. van Leusden1

Begin september mocht ik meewerken aan een podcast uit de serie "Compliance adviseert". Initiator van deze podcast is Erik Reissenweber. Op zijn site beschrijft Erik waarom hij deze podcast is begonnen: "Het aandachtsgebied van de compliance officer bij financiële instellingen is zeer divers. De kijk op het vakgebied en het wettelijk kader is voortdurend aan verandering onderhevig. Het is derhalve een enorme uitdaging om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen."  Tijdens deze podcasts praat Erik (en zijn collega Frederique van Binnebeke) met deskundigen over compliance e... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS