Compliance, Ethics & Sustainability

Voorheen tijdschrift voor Compliance

2022 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

Sharon Oded

Redactie

Joris J. Blaauw
Renske Fikkers
Karen F. Fluks
Emmeline van Heukelem
Arend Koper
Edward Nkune
Peter-Jan Engelen
mr. A. B. Schoonbeek
C. Sijstermans LLM
Marlon Straathof
Marijke Terpstra
Bartheke Weerstra
Anne-Claire L. Wilmink

Vaste medewerkers

Edgar D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

Frank T.G.J. Segers

Inleiding

Voorwoord

  In dit nummer staan virtual assets centraal. Een veel besproken onderwerp. Ook zijn er vele vragen, zoals: Wat zijn virtual assets nu eigenlijk? Welke integriteitsrisico's spelen een rol? Hoe effectief is het toezicht op virtual assets? Wat is de impact van de invoering van de Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) met een beoogde invoering rond 2024.   In dit nummer wordt aan de hand van een aantal mooie artikelen bij deze vragen stil gestaan.   Kim Schneidergeeft de lezer een bepaalde basis... ...lees meer

Artikel

Virtuele assets in de praktijk: wat is het, waar kan het voor gebruikt worden...

K. Schneider1

In de afgelopen jaren is het bijna onmogelijk geweest om geen artikel tegen te zijn gekomen of geen gesprek te hebben gevoerd over bitcoin (cryptocurrency). Of een foto van een aap (Bored Ape Yacht Club NFT's) die voor miljoenen dollars wordt verkocht op een Sotheby's online veiling[2] of de mogelijkheid om kledingstukken te kopen voor een virtueel personage om te dragen in de metaverse[3] (NFT-wearables). Maar wat hebben al deze bovenstaande onderwerpen gemeen? Het zijn allemaal onderwerpen die raakvlakken hebben met virtuele assets. Volgens de Financial Action Task Force (FATF) kunnen ... abonneren of dit artikel kopen.

Nederlands crypto-toezicht: letter, geest en praktijk

Ir. S.L. Lelieveldt CCP1

Over letter en geest van de wet en de praktijk Op de avond van 21 april 2020 volgden honderden medewerkers uit de cryptosector de livestream uit de Eerste Kamer over de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.[2] De branchevereniging, de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland (VBNL), had de politiek erop gewezen dat het toekomstig 'registratieregime' voor cryptobedrijven te duur zou worden.[3] De VBNL baseerde zich op een juridische analyse waaruit bleek dat meer sprake was van een verkapt prudentieel vergunningsregime dan het proportionele anti-witwasregime ... abonneren of dit artikel kopen.

Vingerwijzen, bijten zonder tanden en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel:...

P. Engering en L.J.H. Kort1

De adoptie van virtuele valuta (hierna aangeduid met crypto's) in de Nederlandse economie neemt toe. Naar schatting hebben momenteel 1.2 miljoen Nederlanders crypto's opgenomen in hun beleggingsportfolio.[2] Uit onderzoek onder jongeren van 18 tot en met 30 jaar uitgevoerd door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Rabobank,[3] blijkt dat 25% van de respondenten belegt in crypto. Daarnaast blijkt uit berichtgeving van onder andere NOS[4] dat er een toename is van het aantal minderjarigen in handel in crypto. Ook bij het aantal bedrijven dat crypto's op de balans z... abonneren of dit artikel kopen.

De Wwft en cryptodienstverleners

mr. drs. M.J. Bökkerink1

Waar staan we en waar gaan we naar toe? In dit artikel zal ik ingaan op de implementatie van de herziene vierde anti-witwasrichtlijn[2] in Nederlandse wet- en regelgeving waarmee cryptodienstverleners binnen het bereik van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) zijn gebracht. Bij de omzetting van deze richtlijn in Nederlandse regels is zowel de wetgever als de toezichthouder verder gegaan dan nodig en vereist was. Ondanks dat de toezichthouder veel capaciteit heeft ingezet op de nieuwe sector, is daar tot heden ... abonneren of dit artikel kopen.

Nieuwe tijden op markten in cryptoactiva

mr. drs. M. van Eersel1

Over de impact van de invoering van de verordening MiCAR op bestaande financiële ondernemingen Naar verwachting zal vanaf 2024 de Verordening markten in crypto-activa ofwel de Markets in Crypto Assets Regulation, afgekort en hierna genoemd MiCAR)[2] rechtstreekse werking hebben in de lidstaten van de Europese Unie. Hierdoor zullen emittenten van daarin bedoelde cryptoactiva en aanbieders van cryptoactivadiensten aan nadere regels moeten gaan voldoen. Daarnaast zullen regels gelden voor eenieder ter voorkoming van marktmisbruik. In deze bijdrage zal na een overzic... abonneren of dit artikel kopen.

MICA, vooruit of achteruit?

J. van Poelgeest1

De cryptovaluta markt is groot en groeit. Deze markt is interessant omdat de ontwikkelingen snel gaan, de producten die worden gemaakt sneller en vaak anoniem kunnen worden afgenomen en de producten die worden gecreëerd grote gelijkenissen kennen met de producten van de reguliere financiële markten. Een belangrijk ander kenmerk is dat de producten vaak over de hele wereld worden aangeboden, waarbij het aanbrengen van een beperking daarin feitelijk lastig of onmogelijk kan zijn. Diensten met betrekking tot cryptovaluta vallen op dit moment vanuit Nederlands rechtelijk perspectief v... abonneren of dit artikel kopen.

De travel rule voor aanbieders van cryptodiensten: hoe ver gaat de reis?...

A. Doets en R. Niewijk2

In de zomer van 2021 heeft de Europese Commissie het zogenoemde AML/CFT-pakket gepubliceerd om de regels ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Onderdeel hiervan is een voorstel voor de herziening van de Wire Transfer Regulation, waarmee ook cryptodienstverleners dienen te voldoen aan de zogenoemde 'travel rule'. In deze bijdrage gaan wij in op de vraag wat de achtergrond is van deze travel rule en wat het voorstel precies inhoudt voor cryptodienstverleners. Ook wordt stilgestaan bij het nationale kader, waaronder i) de aanpak en eisen van De Nederlandsche... abonneren of dit artikel kopen.

Asset tracing and recovery in the world of virtual assets

Syed Rahman1

The appeal and the dangers of cryptocurrency - and the correct way to manage problems. If we consider what we have learned in recent years about the financial world, one of the key factors that has come to light is that cryptocurrency can no longer be viewed as a flash in the pan. It is here to stay. All the indications are that cryptocurrency and the associated use of blockchain are rising in popularity. It is no longer only the asset of choice for a small group of devotees that have been trumpeting its importance - and its potential value - from day one. It has come to ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS