Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2023 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. V.G.F. Boumans
mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

In de praktijk wordt nog discussie gevoerd over de toepassing van huurpijsindexeringsclausules in huurovereenkomsten voor bedrijfsruimten. In deze clausules wordt vaak aangehaakt bij het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI) zoals dit gepubliceerd wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mede als gevolg van de covidcrisis en (de aanloop naar) de oorlog in de Oekraïne zijn de energiekosten enorm gestegen. Door de wijze waarop de energieprijzen daarin werden meegenomen, is het CPI gestegen tot ongekende hoogte. Dit leidde tot zeer hoge indexeringen van huurprijzen. Onder... ...lees meer

Artikel

Zonnepanelen: natrekking en aandachtspunten

mr. M. Schröer en mr. M. Verkleij1

Een van de doelen van het Klimaatakkoord is een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050. Mede ingegeven door het Klimaatakkoord, is verduurzaming al geruime tijd een belangrijk (huurrechtelijk) thema. Regelgeving is veelal publiekrechtelijk van aard, maar vindt ook uitwerking in het huurrecht. Zo dienen kantoorgebouwen te beschikken over een energielabel c of beter,[2] geldt er een energiebesparingsplicht op basis waarvan energiebesparende maatregelen moeten worden getroffen[3] en moeten de vergunningaanvragen voor alle nieuwbouw (zowel woon- als bedrijfsruimte) voldoen aan de ei... abonneren of dit artikel kopen.

Wat is een redelijk renovatievoorstel?

mr. K. Keij1

Als een verhuurder van bedrijfsruimte wil overgaan tot renovatie met voortzetting van de huurovereenkomst, is de huurder gehouden daartoe de gelegenheid te geven, mits de verhuurder de huurder een ‘gelet op het belang van de verhuurder en de belangen van de huurder en eventuele onderhuurders, redelijk voorstel’ doet (art. 7:220 lid 2 BW).[2] Of het voorstel redelijk is, hangt af van de omstandigheden van het geval. In dit artikel zal aan de hand van de wetsgeschiedenis en rechtspraak worden bezien wat een redelijk renovatievoorstel is. 1. I... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Publicaties in tijdschriften E.E. Maathuis, “De (gevolgen van de) kwalificatie van circulaire product as a service-contracten”, NTBR 2023/33.   G. Boot, “De gevolgen van de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst”, NJB 2023/2044.   M. van Dijken, E. Verheul, F. Verstijlen, “Obligatoire zekerheid op zaken, Een stimulans voor de energietransitie en een circulaire economie?”, NJB 2023/2189.   M.W. Scheltema, J.S. Procee, M.K.L. Berkvens, M.J.W. Timmer, &ldqu... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS