Tijdschrift voor Internetrecht

2017 nr. 2

Inleiding

Legal Engineering in de Interneteconomie

dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh

De Interneteconomie is de vijfde en snelst groeiende economie van de wereld. Met meer dan 3,5 miljard gebruikers vormt het Internet het grootste bestaande georganiseerde globale netwerk van rechtssubjecten. Het recht dat hun onderlinge rechtsbetrekkingen beheerst is deels publiek (supranationaal en nationaal) en deels privaat van aard. Het is bovendien sterk in ontwikkeling en ten diepste techniekafhankelijk. Elk van deze kenmerken roept fundamentele vragen op waar nog antwoorden op moeten worden gevonden en waar juristen zich derhalve intensief mee bezig moeten houden. Wie heeft... ...lees meer

Artikel

Internet en social media op de werkvloer: een overzicht

mr. E.C. Post Uiterweer en mr. P.A. Nabben1

Internet en social media zijn niet meer weg te denken uit de arbeidsrelatie. De opkomst en ontwikkeling van internet en social media en de onvermijdelijke vermenging als gevolg daarvan, van werk en privé hebben tot een stroom aan arbeidsrechtelijke jurisprudentie geleid. Het juridisch raamwerk voor mail- en internetgebruik op de werkvloer is op die basis inmiddels redelijk vastomlijnd geworden. Bij recentere ontwikkelingen als de enorme toename van social media, het concept van Bring Your Own Device en GPS tracking is nog sprake van rechtsvorming. Ook in het licht van de komende wijzigin... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Fake news - De leugen regeert, nu meer dan ooit

dr. mr. A.E. de Hingh1

  Fake news De leugen regeert, nu meer dan ooit dr. mr. A.E. de Hingh Wie had ooit gedacht dat we met terugwerkende kracht ons voormalig staatshoofd visionaire kwaliteiten zouden kunnen toeschrijven? In 1999 beschuldigde Beatrix (‘De leugen regeert!’) de Nederlandse pers van ‘slordigheden, onzorgvuldigheden en eenzijdigheidin de berichtgeving’ – een trend die zij weet aan de toenemende commercialisering.[2] Bijna twintig jaar later zijn haar woorden meer waar dan ooit. Het nieuws anno 201... abonneren of dit artikel kopen.

Is de verkoop van Fox-IT aan een buitenlandse partij (de ‘FOXIT’) een bedreig...

dr. R. van den Hoven van Genderen3

Fox-IT is in november 2015 verkocht aan de veel grotere Britse NCC Group (Solutions) Ltd. voor ruim 133 miljoen Euro. Prettig voor de aandeelhouders van Fox IT, maar of dat ook verstandig is met het oog op de Nederlandse veiligheid, is de vraag. Immers, Fox-IT was en is sterk betrokken bij cyber security van de Nederlandse overheid en Nederlandse bedrijven zoals KPN. Fox-IT speelde en speelt bovendien een belangrijke rol in de versleuteling van communicatie en beveiliging van staatsgeheime documenten via het onderdeel Fox Crypto B.V. Zowel de MIVD als de AIVD had sterke twijfels over de ... abonneren of dit artikel kopen.

De Staat vertrouwt Fox Crypto nog steeds - reactie op bijdrage van Rob van d...

ir. Ronald Prins2

In november 2015 is Fox-IT overgenomen door de Britse partij NCC. Een overname door een buitenlandse partij dus. Is dit zo bedreigend voor de Nederlandse overheid als het artikel van Van den Hoven van Genderen doet suggereren? Bij lange na niet. Fox-IT heeft veel verschillende diensten en producten, zowel op het gebied van cybersecurity als op het gebied van crypto. De diensten en producten die Fox-IT aan de Nederlandse overheid levert, zijn vooral op het crypto-gebied. Het onderdeel van Fox-IT dat deze producten en diensten levert – Fox Crypto – is daarbij (net als iedere an... abonneren of dit artikel kopen.

Een streep door de algemene bewaarplicht, een streep onder het recht op priva...

mr. F.F. Blokhuis en mr. R.H.W. Lamme1

Op 21 december 2016 oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie opnieuw vernietigend over de ongedifferentieerde bewaarplicht van gedragsgegevens.[2] Het Hof bevestigde dat er een aantal objectieve criteria gelden waarmee overheden en instanties rekening moeten houden wanneer zij de persoonsgegevens van de betrokken personen die in verband worden gebracht met zware criminaliteit willen bewaren en gebruiken. abonneren of dit artikel kopen.

Hoge Raad past Google Spain onevenwichtig toe - Noot bij het arrest van de Ho...

mr. drs. G.H. Spruyt1

Op 24 februari 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen inzake de vordering tot verwijdering van bepaalde resultaten bij het gebruik van zoekmachine Google. De Hoge Raad geeft daarbij een interpretatie van het Google Spain-arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU). In deze interpretatie komt grote nadruk te liggen op het recht op privacy. Het begrip ‘bijzondere omstandigheden’, waaronder begrepen iemands rol in het openbare leven, interpreteert de Hoge Raad minimalistisch. abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

32. Hoge Raad 20 januari 2017 (ACI – Thuiskopie), ECLI:NL:HR:2017:59Auteursrecht , privékopie, heffingen, ongeoorloofde bron, driestappentoets, ontbreken van technische voorzieningen, art. 5 AuteursrechtrichtlijnHet HvJEU heeft bij arrest van 10 april 2014, zaak C-435/12, ECLI:EU:C:2014:254 , NJ 2016/185 (hierna: het prejudiciële arrest), als volgt bepaald:‘Het Unierecht, en met name artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

NationaalUitvoeringswet elektronische identiteiten en vertrouwensdienstenOp 9 maart 2017 is de Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten) gepubliceerd, waarna het in werking is getreden. De EU-verordening elektronische identiteiten en vertro... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

Google pakt nepnieuws aanNa Facebook komt nu ook Google met een plan om nepnieuws aan te pakken. Vanaf april 2017 zullen speciale ‘fact-check’-tags zichtbaar zijn bij de zoekresultaten. Google zal niet zelf de resultaten controleren, maar laat dit doen door organisaties als PolitiFact en Snopes. In de tags zal in een oogopslag te zien zijn wat er in een artikel wordt gesteld, door wie de stelling is betrokken en of deze stelling volgens de factcheckorganisatie juist is of niet. Bron: http://www.nu.nl/internet/4601625/google-gaat-waarschuwen-nepnieuws-in-zoekresultaten.htm... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS