Tijdschrift voor Internetrecht

2022 nr. 5

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

De snoepwinkel van de Qual der Wahl

dr. mr. M. van der Linden

Drukdrukdruk! Werkdruk, studenten, publicatie-eisen, zorgen om de toestand in de wereld en mijn eigen geestelijke gezondheid. Luxeprobleem: Ik word bedolven onder inspiratie - door het nieuws (artikel op nu.nl), door de diverse weblogs op ons vakgebied (inclusief soms de reacties van lezers), door visies van collega's, door de onstuitbare ...lees meer

Artikel

De online account als centraal juridisch begrip

mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek1

Een raster over de rechtswerkelijkheid Op internet maakt men alom gebruik van accounts: men heeft er een bij de webwinkel, de online aanbieder van films, series en muziek, de werkgever, de bank, de overheid en bij nog veel meer dienstverleners. In deze bijdrage wordt de online account behandeld als een juridisch begrip. Op deze manier kan het verschijnsel en de juridische vragen die het oproept, in kaart worden gebracht. Voor juristen die zich met het internetrecht bezighouden – en wie is dat niet tegenwoordig? – is dit rechtsbegrip een bruikbaar instrument om alle over e... abonneren of dit artikel kopen.

Self Sovereign Identity

mr. A. van Zuijlen, mr. H.A. de Voogt CIPP/E en dr. mr. M. van der Linden1

Wat elke internet-jurist zou moeten weten "Er komt een Europese digitale identiteit voor elke EU-burger, elke inwoner en elke onderneming in de EU die dat wil. Ze kunnen zich daarmee identificeren en kiezen welke persoonlijke gegevens ze willen delen, zowel online als offline, met zowel overheidsinstanties als bedrijven in de hele EU." Aldus de Europese Commissie.[2] SSI is een manier om deze digitale identiteit vorm te geven. Dit artikel legt SSI uit, identificeert een aantal openliggende juridische vragen en roept juristen op om mee te denken. 1. In... abonneren of dit artikel kopen.

Voorstel voor een Dataverordening. Kansen en beperkingen voor datagestuurd on...

mr. C.A.M. van de Bunt1

In het kader van de Europese datastrategie heeft de Europese Commissie op 23 februari 2022 een voorstel voor de Dataverordening gepubliceerd.[2] De Dataverordening maakt onderdeel uit van de Europese datastrategie, net als de recent aangenomen Datagovernanceverordening.[3] Deze strategie heeft het ambitieuze doel om Europa koploper te maken van een datagestuurde samenleving.De Dataverordening streeft er onder meer naar om de toegang tot en het gebruik van elektronische gegevens gegenereerd door slimme, met internet verbonden producten en daaraan gerelateerde diensten te verbeteren. D... abonneren of dit artikel kopen.

De opmars van de Facebook Oversight Board

mr. F. Ameri1

Een nieuwe dimensie van buitengerechtelijke geschillenbeslechting? Geschillen rondom de vrijheid van meningsuiting werden voorheen vrijwel altijd aanhangig gemaakt bij de overheidsrechter. Omdat social media platforms tegenwoordig bij uitstek verzamelplaatsen van meningen zijn, is de druk op dergelijke platforms toegenomen om – met het oog op hun maatschappelijke positie – een vorm van zelfregulering ten aanzien van hun content te implementeren. Zo deelde Harvard-hoogleraar Noah Feldman, naar aanleiding van de aanhoudende kritiek op het proces van contentmoderatie van Fac... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Kamerbrief Rijksbreed cloudbeleid 2022

mr. drs. J.I. Krikke1

Bij brief van 29 augustus jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over het "Rijksbrede cloudbeleid 2022".  De rijksoverheid mag voortaan gebruik maken van publieke cloudoplossingen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan en enkele uitzonderingen daargelaten. De voorwaarden zien vooral op risico-analyse en verantwoording afleggen, met een sterke focus op de bescherming van persoonsgegevens. Andere belangrijke aandachtspunten, zoals hoe om te gaan met de sterke marktconcentratie, komen er vooralsnog bekaaid af. 1. Nieuw cloudbeleid De vorige cloudbrief aan d... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Kwalificeert inbox-reclame ook als direct marketing onder de e-Privacy Richtl...

mr. T.R. Bastiaan2

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 25 november 2021, ECLI:EU:C:2021:954 In het arrest van 25 november 2021 heeft het Europese Hof van Justitie ('hof') bevestigd dat reclameberichten die tussen e-mails in de mailbox van ontvangers worden geplaatst en daarmee een grote gelijkenis vertonen, moeten worden gekwalificeerd als 'elektronische berichten voor direct marketingdoeleinden' in de zin van artikel 13, eerste lid, van de e-Privacy Richtlijn ('spamverbod')[3]. Het gevolg hiervan is dat voortaan ook voor dit soort reclameberichten vooraf de toestemming van de ontvange... abonneren of dit artikel kopen.

Naam van de partner een indirect bijzonder persoonsgegeven over seksuele geri...

mr. T. Gillhaus en mr. R. van der Voorn1

Annotatie bij Hof van Justitie van de EU 1 augustus 2022, ECLI:EU:C:2022:601 (OT v Vyriausioji tarnybinės etikos komisija) Gegevens over iemand zijn seksueel gedrag of seksuele gerichtheid kwalificeren, op grond van artikel 9 lid 1 AVG als bijzondere persoonsgegevens. Het verwerken van dergelijke bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij de verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke uitzondering als bedoeld in artikel 9 lid 2 AVG en artikel 22 UAVG (alsmede een wettelijke grondslag in de zin van artikel 6 lid 1 AVG). Al langer wordt aangenomen dat niet sl... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

NL Voorstel Wet Adviescollege ICT-toetsing Op 12 september 2022 is het wetsvoorstel Wet Adviescollege ICT-toetsing bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel strekt tot de instelling van een permanent adviescollege voor toetsing van informatiesystemen, ICT-projecten en onderhoud- en beheeractiviteiten van de centrale overheid. Het huidige Adviescollege ICT-toetsing is per 1 januari 2021 tijdelijk ingesteld bij ministerieel besluit en dient ter overbrugging van de periode tot en met de inwerkingtreding van deze voorgestelde Wet Adviescollege ICT-toetsing. Het Adviesco... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt

Nieuwe Europese regels voor cyberbeveiliging De Europese Commissie heeft een conceptverordening gepresenteerd om de veiligheid van hardware en software beter te borgen. De verordening beoogt nieuwe verplichtingen op te leggen aan producenten om beveiliging te verbeteren en beveiligingsupdates uit te brengen. Commissaris Margrethe Vestager: "We deserve to feel safe with the products we buy in the single market. Just as we can trust a toy or a fridge with a CE marking, the Cyber Resilience Act will ensure the connected objects and software we buy comply with strong cybersecur... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentieoverzicht

Jurisprudentie

mr. F. Schemkes en M.V. Avanesian LL.B, BSc

JULI   Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 4 juli 2022, ECLI:NL:OGEAC:2022:181   Online casino, 6:171, aansprakelijkheid   Eiser is de stichting Belangenbehartiging Gedupeerden Online Kansspelen die 9 spelers van online casino's vertegenwoordigd. Allen hebben vorderingen tegen de vergunninghouder van deze online casino's vanwege het niet uitbetalen van gelden. De spelers hebben deze vorderingen aan de stichting gecedeerd. De vergunninghouder betwist dat de... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS