Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 3

Het dark number in Compliance: klinkt eng, is het ook (een beetje)

N. de Munck MSc.

Hoeveel complianceprofessionals onder u meten de effectiviteit van de complianceprogramma’s die worden uitgerold?1 En hoeveel van u zijn ervan overtuigd dat u het juiste meet? Met slimme technologie en analytics kan het gedrag van medewerkers steeds vaker continue gemonitord worden, en kunnen organisaties daar pro-actiever op inspringen.2 Monitoren en compliance-effectiviteit zijn niet hetzelfde, maar een slim monitoringsprogramma kan wel bíjdragen aan (het gevoel van) effectiviteit. Immers stelt monitoren bedrijven in staat om sneller te acteren

Artikel kopen € 150,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

op mogelijke overtredingen en gaat er mogelijk een afschrikwekkend effect van uit. De ontwikkeling en het gebruik van technologie speelt dan ook mogelijk een rol in de toename van het aantal complianceprofessionals dat tevreden is over de staat van complianceeffectiviteit. Terwijl een aantal jaren geleden 38% van de respondenten in onderzoek van PWC toegaf dat ze de effectiviteit van hun programma’s überhaupt niet onderzochten, geeft in 2018 62% van de respondenten aan tevreden te zijn met de huidige staat van compliance-effectiviteit. De ontwikkeling in de afgelopen jaren naar meer technologisch gedreven monitoring staat niet op zichzelf. Niet alleen willen bedrijven meer en beter inzicht in de effectiviteit van hun complianceprogramma’s, de buitenwereld verwacht het ook.3 Illustratief is een artikel in Harvard Business Review waarin voormalig complianceconsultant bij de U.S. Department of Justice Hui Chen, beargumenteert dat complianceprogramma’s falen omdat ze op inadequate wijze gemeten worden.4 Het aantal medewerkers dat hun e-learnings tijdig heeft afgerond lijkt niet langer voldoende om te spreken over effectieve complianceprogramma’s; bedrijven dienen met behulp van statistische technieken als multivariate regressieanalyses inzicht te krijgen in welk compliance-initiatief leidt tot welk resultaat, en naar aanleiding daarvan hun programma’s bij te sturen.5 Inzicht in het aantal misdragingen, bijvoorbeeld met klassieke meldmechanismen, maar ook met slimme monitoringtools, an sich is niet voldoende om iets te zeggen over effectiviteit. Immers, een dalend aantal meldingen kan een indicatie zijn dat er minder misdragingen plaatsvinden in je organisatie, maar kan óók betekenen dat mensen zich minder comfortabel voelen om te melden. En als je monitoring tools die bijvoorbeeld kijken naar anomalieën in declaraties een dalende trend laten zien, kan dit óók een indicatie zijn dat mensen misdragingen beter leren verbergen. Het meten van effectiviteit impliceert bovendien tevens het achterhalen van hoeveel misdragingen zijn voorkómen. En dat is lastig. Immers: you can’t prove a negative. Zonder hierover in filosofische discussies te stranden, is duidelijk dat het op z’n minst bijzonder moeilijk is om iets te kwantificeren dat niet heeft plaatsgevonden. Maar wat moeten we dan? De criminologie, en specifieker de bestudering van het dark number door criminologen, biedt hulp.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
N. de Munck MSc.
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15611

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel. Effectiviteit van complianceprogramma’s

Onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een herziening uitgegeven van hun Evaluation of Corporate Compliance Programs. Een relevant guidance document voor iedere organisa...

 Het managen van Ethiek & Compliance: een meervoudig en dynamisch perspectief

In dit artikel presenteren wij een meervoudig en dynamisch perspectief op ethiek en compliancemanagement. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van ethiek en compli...

 Effectief verbeteren van compliance via awareness, gedrag en cultuur door inzet van gamification en leerpaden op maat

Compliance back-bone van een organisatie Compliance, ofwel het voldoen aan wettelijke én interne regels is voor organisaties van toenemend belang en niet meer weg te denken...

 Rule based of principle based beheersing van complianceen integriteitrisico’s?

Financiële instellingen, maar ook andere organisaties, leggen de lat voor wat betreft de kwaliteit van de uitvoering steeds hoger. Dat geldt ook voor de uit...

 De toekomst van Compliance vraagt om innovatie en effectief veranderen

In dit artikel wordt betoogd dat de maatschappelijke norm van morgen eerder binnen bedrijven wordt ontwikkeld dan daarbuiten. Door het hoge tempo van technologische ontwikkelingen

 Het dark number in Compliance: klinkt eng, is het ook (een beetje)

Hoeveel complianceprofessionals onder u meten de effectiviteit van de complianceprogramma’s die worden uitgerold?1 En hoeveel van u zijn ervan overtuigd dat u het ju...

 Benoemen sleutelfunctiehouder interne audit pensioenfondsen vraagt om zorgvuldige afweging

Met de invoering van IORP II in januari van dit jaar zijn, naast onder andere verzekeraars en trustkantoren, nu ook pensioenfondsbesturen verplicht sleutelfuncties in te vullen en &lsq...

 Een broeders hoeder is ook zijn eigen hoeder. Over het belang van een effectieve compliance voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheidspositie van dader en benadeelde naar Nederlands recht.

1. De term ‘aansprakelijkheid’ Dit artikel gaat over aansprakelijkheid. Onder de juridische term ‘aansprakelijkheid’ kunnen veel vormen van aansprakelijkhe...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (73)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. M. Lückerath-Rovers (c.s., redactie), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (ISBN 978 90 13 15116 9), XII + 199 pag.’s, incl. bijlagen.

De bijdragen aan dit jaarboek worden, zoals inmiddels gebruikelijk, hoofdstukken genoemd. Er zijn er dertien, geschreven door achttien auteurs. Van de auteurs en redacteuren zijn er elf