Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 3

Het managen van Ethiek & Compliance: een meervoudig en dynamisch perspectief

drs. A. Hoekstra en prof. dr. M. Kaptein*

In dit artikel presenteren wij een meervoudig en dynamisch perspectief op ethiek en compliancemanagement. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van ethiek en complianceprogramma’s. Het artikel maakt gebruik van de Deming-cyclus – ook wel PDCA-cyclus genoemd – om het belang van samenhang en continuïteit van deze programma’s te benadrukken. Vervolgens formuleren wij uiteenlopende richtvragen voor de praktische toepassing van de Deming-cyclus op ethiek en compliance management. Ter afsluiting noemen wij enkele aandachtspunten

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

voor Ethics & Compliance Officers. 1. Inleiding Vandaag de dag beschikken de meeste organisaties (zeker de grotere) over diverse ethiek en compliance-instrumenten zoals gedragscodes, vertrouwenspersonen1, trainingen, meldlijnen en over (al dan niet parttime aangestelde)2 Ethics & Compliance Officers. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van die instrumenten is echter niet altijd even positief. Wij zijn van mening dat in de huidige literatuur niet voldoende wordt gewezen op het belang van twee voorwaarden die bijdragen aan de effectiviteit van ethiek en compliance-instrumenten en -programma’s. Die twee voorwaarden hebben betrekking op een meervoudige (het inzetten van meerdere samenhangende instrumenten) en een dynamische (het volgen van een iteratieve cyclus) aanpak van ethiek en compliancemanagement. Als er aan die twee voorwaarden wordt voldaan, dan kan dat Ethics & Compliance Officers helpen om ethiek en compliance (afgekort E&C) programma’s te verbeteren. Hoewel dit in sommige gevallen een grondig herontwerp van deze programma’s vereist zijn de voordelen voor organisaties aanzienlijk. We maken gebruik van de Deming-cyclus, ook wel PDCA-cyclus genoemd, om onze aanpak te structureren. Dit vier-fasen managementmodel heeft een bewezen veelzijdigheid die verandering en verbetering bij allerlei organisaties en onderwerpen kan bewerkstelligen. We gebruiken de cyclus hier om de ethiek, compliance en integriteit van organisaties mee te verbeteren. We leggen eerst uit wat de cyclus inhoudt en gaan dan in op de voor E&C ontworpen programma’s en op de verschillende typen instrumenten die daar deel van uit kunnen maken. We benadrukken dat een E&C-programma een set componenten of instrumenten vereist (wat vraagt om een meervoudige in plaats van een enkelvoudige aanpak) en dat dit programma idealiter wordt gestructureerd volgens de vier fasen van de Deming-cyclus (wat vraagt om een dynamische in plaats van een statische aanpak).

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. A. Hoekstra en prof. dr. M. Kaptein*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15607

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel. Effectiviteit van complianceprogramma’s

Onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een herziening uitgegeven van hun Evaluation of Corporate Compliance Programs. Een relevant guidance document voor iedere organisa...

 Het managen van Ethiek & Compliance: een meervoudig en dynamisch perspectief

In dit artikel presenteren wij een meervoudig en dynamisch perspectief op ethiek en compliancemanagement. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van ethiek en compli...

 Effectief verbeteren van compliance via awareness, gedrag en cultuur door inzet van gamification en leerpaden op maat

Compliance back-bone van een organisatie Compliance, ofwel het voldoen aan wettelijke én interne regels is voor organisaties van toenemend belang en niet meer weg te denken...

 Rule based of principle based beheersing van complianceen integriteitrisico’s?

Financiële instellingen, maar ook andere organisaties, leggen de lat voor wat betreft de kwaliteit van de uitvoering steeds hoger. Dat geldt ook voor de uit...

 De toekomst van Compliance vraagt om innovatie en effectief veranderen

In dit artikel wordt betoogd dat de maatschappelijke norm van morgen eerder binnen bedrijven wordt ontwikkeld dan daarbuiten. Door het hoge tempo van technologische ontwikkelingen

 Het dark number in Compliance: klinkt eng, is het ook (een beetje)

Hoeveel complianceprofessionals onder u meten de effectiviteit van de complianceprogramma’s die worden uitgerold?1 En hoeveel van u zijn ervan overtuigd dat u het ju...

 Benoemen sleutelfunctiehouder interne audit pensioenfondsen vraagt om zorgvuldige afweging

Met de invoering van IORP II in januari van dit jaar zijn, naast onder andere verzekeraars en trustkantoren, nu ook pensioenfondsbesturen verplicht sleutelfuncties in te vullen en &lsq...

 Een broeders hoeder is ook zijn eigen hoeder. Over het belang van een effectieve compliance voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheidspositie van dader en benadeelde naar Nederlands recht.

1. De term ‘aansprakelijkheid’ Dit artikel gaat over aansprakelijkheid. Onder de juridische term ‘aansprakelijkheid’ kunnen veel vormen van aansprakelijkhe...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (73)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. M. Lückerath-Rovers (c.s., redactie), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (ISBN 978 90 13 15116 9), XII + 199 pag.’s, incl. bijlagen.

De bijdragen aan dit jaarboek worden, zoals inmiddels gebruikelijk, hoofdstukken genoemd. Er zijn er dertien, geschreven door achttien auteurs. Van de auteurs en redacteuren zijn er elf