Tijdschrift voor Compliance

2019 nr. 3

Redactie

Hoofdredactie

Prof. mr. S. Oded

Redactie

M. Aelen
drs. J.J. Blaauw
mr. F. K. Fluks
mr. J. Hofstra
A. Koper LL.M
dr. ir. E. Rogge
mr. A.B. Schoonbeek
M. Sivro, MSc
mr. D. V. Smit
mr. L. Verweij
mr. A. L. Wilmink Msc

Vaste medewerkers

dr. E.D. Karssing

Redactiesecretaris(sen)

mr. F.T.G.J. Segers

Inleiding

Redactioneel. Effectiviteit van complianceprogramma’s

Lucianne Verweij

Onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een herziening uitgegeven van hun Evaluation of Corporate Compliance Programs. Een relevant guidance document voor iedere organisatie met connecties met Amerika. Het document bevat drie speerpunten waarnaar gekeken wordt om de strafmaat vast te stellen van organisaties die over de schreef zijn gegaan. Deze drie speerpunten zien op de mate van effectiviteit van het complianceprogramma van betreffende organisatie: ‘Is the program well designed, being applied earnestly and in good faith, and does it wo... ...lees meer

Artikel

Het managen van Ethiek & Compliance: een meervoudig en dynamisch perspectief

drs. A. Hoekstra en prof. dr. M. Kaptein*

In dit artikel presenteren wij een meervoudig en dynamisch perspectief op ethiek en compliancemanagement. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van ethiek en complianceprogramma’s. Het artikel maakt gebruik van de Deming-cyclus – ook wel PDCA-cyclus genoemd – om het belang van samenhang en continuïteit van deze programma’s te benadrukken. Vervolgens formuleren wij uiteenlopende richtvragen voor de praktische toepassing van de Deming-cyclus op ethiek en compliance management. Ter afsluiting noemen wij enkele aa... abonneren of dit artikel kopen.

Effectief verbeteren van compliance via awareness, gedrag en cultuur door inz...

mr. Pieter van Rijsbergen en mw mr. Tamara Vlamings

Compliance back-bone van een organisatie Compliance, ofwel het voldoen aan wettelijke én interne regels is voor organisaties van toenemend belang en niet meer weg te denken. Veel organisaties staan of vallen immers met een goede reputatie. Dit is zeker het geval bij financiële instellingen zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. In de financiële sector is de laatste jaren dan ook veel geïnvesteerd in de inrichting van de compliancefunctie. Dit was ook nodig om het vertrouwen van de klant in de financiële ... abonneren of dit artikel kopen.

Rule based of principle based beheersing van complianceen integriteitrisico’s?

mr. dr. E.M.G. Creusen en drs. N. Westen

Financiële instellingen, maar ook andere organisaties, leggen de lat voor wat betreft de kwaliteit van de uitvoering steeds hoger. Dat geldt ook voor de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van compliance en integriteit. De eisen zijn niet alleen inhoudelijk opgeschroefd, maar ook de wijze waarop daarover verantwoording moet worden afgelegd is aan verandering onderhevig. Werd in de reeks ‘trust me, show me, prove me’ in het (recente) verleden nog genoegen genomen met ‘trust me’ en &lsqu... abonneren of dit artikel kopen.

De toekomst van Compliance vraagt om innovatie en effectief veranderen

S.J. Hogenbirk MsC

In dit artikel wordt betoogd dat de maatschappelijke norm van morgen eerder binnen bedrijven wordt ontwikkeld dan daarbuiten. Door het hoge tempo van technologische ontwikkelingen die veelal binnen de organisatie worden toegepast, zullen organisaties ook meer een (morele) agenderende rol krijgen. Daarvoor is het essentieel dat organisaties hun compliance en morele functie blijven vernieuwen en zich richten op het daadwerkelijk implementeren van gewenste gedrag. Naast aandacht voor innovatie betekent dit dat verandermanagement een essentië... abonneren of dit artikel kopen.

Het dark number in Compliance: klinkt eng, is het ook (een beetje)

N. de Munck MSc.

Hoeveel complianceprofessionals onder u meten de effectiviteit van de complianceprogramma’s die worden uitgerold?1 En hoeveel van u zijn ervan overtuigd dat u het juiste meet? Met slimme technologie en analytics kan het gedrag van medewerkers steeds vaker continue gemonitord worden, en kunnen organisaties daar pro-actiever op inspringen.2 Monitoren en compliance-effectiviteit zijn niet hetzelfde, maar een slim monitoringsprogramma kan wel bíjdragen aan (het gevoel van) effectiviteit. Immers stelt monitoren bedrijven in staat om abonneren of dit artikel kopen.

Benoemen sleutelfunctiehouder interne audit pensioenfondsen vraagt om zorgvul...

drs. G.J. Strampel en R. de Waard MsC

Met de invoering van IORP II in januari van dit jaar zijn, naast onder andere verzekeraars en trustkantoren, nu ook pensioenfondsbesturen verplicht sleutelfuncties in te vullen en ‘sleutelfunctiehouders’ te benoemen. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor de risicobeheersing, interne audit en de actuariële functie. Om zeker te zijn dat zij niet met tegenstrijdige belangen te maken hebben, verplicht De Nederlandse Bank (hierna: DNB) dat degene onder wie de interne audit valt, geen verdere taken op zich krijgt. Onafhankelijkheid is daarbij een abonneren of dit artikel kopen.

Een broeders hoeder is ook zijn eigen hoeder. Over het belang van een effecti...

dr. mr. R. van Esch

1. De term ‘aansprakelijkheid’ Dit artikel gaat over aansprakelijkheid. Onder de juridische term ‘aansprakelijkheid’ kunnen veel vormen van aansprakelijkheid worden geschaard. Deze vormen hebben alle gemeen dat iemand aangesproken kan worden door een ander wegens een foutieve gedraging. Een gedraging is foutief als zij bij de wet of bij overeenkomst is verboden (bij een foutief nalaten: als de nagelaten handeling bij de wet of bij overeenkomst is geboden) of als zij in strijd is met hetgeen men in het maatschappeli... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (73)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. M. Lückerath-Rover...

prof em. mr. A. Brack

De bijdragen aan dit jaarboek worden, zoals inmiddels gebruikelijk, hoofdstukken genoemd. Er zijn er dertien, geschreven door achttien auteurs. Van de auteurs en redacteuren zijn er elf hoogleraar en het lijkt mij niet pedant om hieraan de conclusie te verbinden dat dit verwachtingen wekt. Toch is de inhoud van wisselende kwaliteit. Misschien is dit onvermijdelijk. Anderen zullen juist opmerken dat het om een gevarieerde inhoud gaat. abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS