Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 3

Benoemen sleutelfunctiehouder interne audit pensioenfondsen vraagt om zorgvuldige afweging

drs. G.J. Strampel en R. de Waard MsC

Met de invoering van IORP II in januari van dit jaar zijn, naast onder andere verzekeraars en trustkantoren, nu ook pensioenfondsbesturen verplicht sleutelfuncties in te vullen en ‘sleutelfunctiehouders’ te benoemen. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor de risicobeheersing, interne audit en de actuariële functie. Om zeker te zijn dat zij niet met tegenstrijdige belangen te maken hebben, verplicht De Nederlandse Bank (hierna: DNB) dat degene onder wie de interne audit valt, geen verdere taken op zich krijgt.

Artikel kopen € 79,00 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Onafhankelijkheid is daarbij een vereiste. De vereisten die DNB en wetgever stellen, zoals omtrent inrichting, onafhankelijkheid, deskundigheid en betrouwbaarheid zijn terecht. Interne audit is tenslotte een slot op de deur als het gaat om de toereikendheid en effectiviteit van de interne beheersing binnen het governancesysteem. Tegelijkertijd stuiten deze vereisten op vele praktische uitdagingen. Zo wordt er inhoudelijk veel expertise verlangd voor de interne auditfunctie. Grotere pensioenfondsen hebben tot uiterlijk 1 september 2019 de tijd om iemand te benoemen en (inhoudelijk) voldoende geëquipeerd te maken, wat kort dag is. Dat de interne auditfunctie onafhankelijk ingevuld moet worden van de risicobeheer- en actuariële functie, maar ook van de andere bestuurstaken, zorgt voor een andere praktische uitdaging, namelijk dat een bestuurslid vrijgespeeld moet worden voor deze taak. Zeker kleinere pensioenfondsbesturen hebben vaak niet de capaciteit dat te doen. In andere governanceconstructies is het heel gebruikelijk om (een deel van) de interne auditfunctie uit te besteden. Dit vergemakkelijkt het om de onafhankelijkheid te borgen. Aangezien de scope van audit breed is en auditobjecten divers, is een goede inhoudelijke invulling noodzakelijk. Het kan ook kostenefficiënter zijn aangezien er niet een bestuurder volledig vrijgespeeld hoeft te worden voor deze functie.1 Daarmee stelt de invoering van IORP II pensioenfondsbestuurders voor lastige keuzes. Dat externe partijen inmiddels door meerdere pensioenfondsbesturen zijn benaderd over dit onderwerp in het algemeen en het vervullen van deze sleutelhouderfunctie in het bijzonder, zegt genoeg. Dit artikel gaat dieper in op de grote uitdaging die wij zien voor wat betreft de invulling van interne audit bij pensioenfondsen.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van dit product. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. G.J. Strampel en R. de Waard MsC
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15612

Verder in 2019 nr.3

 Redactioneel. Effectiviteit van complianceprogramma’s

Onlangs heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie een herziening uitgegeven van hun Evaluation of Corporate Compliance Programs. Een relevant guidance document voor iedere organisa...

 Het managen van Ethiek & Compliance: een meervoudig en dynamisch perspectief

In dit artikel presenteren wij een meervoudig en dynamisch perspectief op ethiek en compliancemanagement. We zijn van mening dat dit bijdraagt aan de effectiviteit van ethiek en compli...

 Effectief verbeteren van compliance via awareness, gedrag en cultuur door inzet van gamification en leerpaden op maat

Compliance back-bone van een organisatie Compliance, ofwel het voldoen aan wettelijke én interne regels is voor organisaties van toenemend belang en niet meer weg te denken...

 Rule based of principle based beheersing van complianceen integriteitrisico’s?

Financiële instellingen, maar ook andere organisaties, leggen de lat voor wat betreft de kwaliteit van de uitvoering steeds hoger. Dat geldt ook voor de uit...

 De toekomst van Compliance vraagt om innovatie en effectief veranderen

In dit artikel wordt betoogd dat de maatschappelijke norm van morgen eerder binnen bedrijven wordt ontwikkeld dan daarbuiten. Door het hoge tempo van technologische ontwikkelingen

 Het dark number in Compliance: klinkt eng, is het ook (een beetje)

Hoeveel complianceprofessionals onder u meten de effectiviteit van de complianceprogramma’s die worden uitgerold?1 En hoeveel van u zijn ervan overtuigd dat u het ju...

 Benoemen sleutelfunctiehouder interne audit pensioenfondsen vraagt om zorgvuldige afweging

Met de invoering van IORP II in januari van dit jaar zijn, naast onder andere verzekeraars en trustkantoren, nu ook pensioenfondsbesturen verplicht sleutelfuncties in te vullen en &lsq...

 Een broeders hoeder is ook zijn eigen hoeder. Over het belang van een effectieve compliance voor de privaatrechtelijke aansprakelijkheidspositie van dader en benadeelde naar Nederlands recht.

1. De term ‘aansprakelijkheid’ Dit artikel gaat over aansprakelijkheid. Onder de juridische term ‘aansprakelijkheid’ kunnen veel vormen van aansprakelijkhe...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (73)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...

 Kritisch over ... Jaarboek Corporate Governance 2018-2019. M. Lückerath-Rovers (c.s., redactie), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (ISBN 978 90 13 15116 9), XII + 199 pag.’s, incl. bijlagen.

De bijdragen aan dit jaarboek worden, zoals inmiddels gebruikelijk, hoofdstukken genoemd. Er zijn er dertien, geschreven door achttien auteurs. Van de auteurs en redacteuren zijn er elf