Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte

2023 nr. 2

Redactie

Hoofdredactie

mr. K.M. Verdurmen

Redactie

mr. N. Amiel
mr. V.G.F. Boumans
mr. B.N. Cammelbeeck
mr. A. de Fouw
prof. mr. A.W. Jongbloed
mr. S. van der Kamp
mr. K. Keij
mr. I.C.K. Mol
mr. J.R.M. Nelen
mr. M. van Schie
M. Sloot

Vaste medewerkers

mr. J. le Clercq
mr. K.J.M. Corten
mr. M. Davelaar
mr. I. Hofhuis
mr. L. Kruitwagen
mr. C. Otte
mr. A.A.L. Oving
I. Reimert
mr. M. Schröer
B. Ziermans MSc. MRICS

Redactiesecretaris(sen)

mr. A. de Fouw

 

Inleiding

Voorwoord

mr. K.M. Verdurmen1

Zoals in het vorige nummer al aangekondigd, wordt in deze editie ruim aandacht besteed aan het nieuwe model huurovereenkomst  met algemene bepalingen voor 290-bedrijfsruimte[2] welke op 14 december 2022 door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) is vastgesteld en op 23 januari 2023 is gepubliceerd. Boris Cammelbeeck en Mees Blom geven in hun bijdrage een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het model voor 290-bedrijfsruimte uit 2012 en (waar nodig) het model voor 230a-bedrijfsruimte[3] uit 2015. Zij concluderen dat bij de aanvullende en/of gewijzigde bepalingen ... ...lees meer

Artikel

Nieuw ROZ-model voor de verhuur van 290-bedrijfsruimte

mr. B.N. Cammelbeeck en mr. M.A.C. Blom1

Op 14 december 2022 heeft de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een nieuwe versie van de model huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte met bijbehorende algemene bepalingen vastgesteld. Sinds 23 januari 2023 is dit model beschikbaar op de website van de ROZ.[2] Dit is ruim tien jaar na het verschijnen van de vorige versie in 2012. In deze bijdrage worden de belangrijkste wijzigingen besproken. 1. Inleiding Sinds 1938 bestaat de ROZ. De ROZ heeft momenteel de volgende leden: IVBN, KNB, NVM, NVR, Vastgoed Belang, VastgoedPRO, VBO Makelaar, VGM N... abonneren of dit artikel kopen.

De handhaving van de energielabel C verplichting bij kantoren

mr. V.G.J. Boumans1

Per 1 januari 2023 is de zogenoemde energielabel C verplichting voor kantoren in werking getreden. Deze regeling houdt kort gezegd in dat met ingang van 1 januari 2023 in een gebouw geen overwegende kantoorfuncties meer mogen worden uitgeoefend op het moment dat het gebouw niet een energielabel C of beter heeft.[2] In deze bijdrage licht ik de energielabel C verplichting nader toe. Ik ga daarnaast in op de handhaving van deze verplichting en de huurrechtelijke impact van deze verplichting op basis van het ROZ model huurovereenkomst 2015. 1. De energielabel C verplich... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

ECLI:NL:RBDHA:2022:15241 (Indeplaatsstelling, art. 7:307 BW, inbreng, verva...

mr. I.C.K. Mol1

TvHB 2023/05 Rechtbank Den Haag 10 oktober 2022 ECLI:NL:RBDHA:2022:15241 Met noot van mr. I.C.K. Mol [1] Samenvatting   Indeplaatsstelling, 7:307 BW, inbreng, vervangende zekerheid Huurder (een vennootschap onder firma) brengt zijn exploitatie in het gehuurde in in een besloten vennootschap en vordert in reconventie machtiging tot een indeplaatsstelling. Onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis overweegt de... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Signaleringen

mr. C. Otte1

Boeken J.M. van Dunné, Contractenrecht - Verbintenissenrecht deel 1, Zutphen: Uitgeverij Paris (ISBN: 9789462513167). Publicaties in tijdschriften S. Baggen, "Grondrechtelijke toetsing van contractuele bedingen in het huurrecht", HIP 2023/24.   M.S. Moosa, "Kwalificatieperikelen in het huurrecht: 230a-ruimte of toch 290-bedrijfsruimte?", HIP 2023/25.   M.A.M. Notkamp, "Huurprijsvermindering bij loden leidingen in bedrijfsruimte: de nieuwe norm?", HIP 2023/26.   abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS