Tijdschrift voor Internetrecht

2013 nr. 4

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
mr. P. Polter
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

Artikel

Het slimme elektriciteitsnetwerk en de noodzaak tot het uitwisselen van perso...

Tijmen Wisman en A.R. Lodder*

Eind jaren negentig werd de SMART, de superkleine door Mercedes geproduceerde auto, op de markt gebracht. De slimheid verwijst vooral naar wendbaarheid en parkeerruim­te, de auto zelf bevat niet bovenmatig veel intelligentie. Eind jaren nul werd de SMART Phone gelanceerd. De hoeveel­heid rekenkracht is ongekend, en de toepassingen (Apps) maken slim gebruik van onder andere persoonsgegevens. Op dit moment zitten we midden in de ontwikkeling naar een SMART grid, wat staat voor een slim energienetwerk. De term ‘grid’ wordt al zeker twintig jaar gebruikt voor gedis­tribueerde compute... abonneren of dit artikel kopen.

Het merk van je concurrentals AdWord? Er mag veel, maar zeker niet alles

Matthijs Marell*

Op 21 mei 2013 heeft het Hooggerechtshof in het Verenigd Koninkrijk een uitspraak gedaan in de zaak tussen Interflo­ra en Marks & Spencer.1 Deze zaak was het vervolg op een arrest van het Hof van Justitie van de EU2 in dezelfde zaak. Dit arrest van het Hof vormt het (voorlopige) sluitstuk van een reeks belangrijke arresten waarin het Hof richting heeft gegeven aan de mogelijkheden en onmogelijkheden voor merkhouders om op te treden tegen het gebruik van derden van hun merken als zoekwoord. Het lijkt erop dat de merk­houder een slechte positie heeft gekregen, maar het is ook wel duidelijk ge... abonneren of dit artikel kopen.

Handhaving Spywareverbod: The World is Not Enough!

Wilfred Steenbruggen*

Annotatie bij CBb 20 juni 2013, LJN CA3716 (Dollar Revenue) Inleiding In de ochtend van 5 november 2006 stond OPTA (thans Au­toriteit Consument en Markt en hierna: ACM) naar aanlei­ding van diverse tips en berichten op internet onaangekon­digd op de stoep bij de drie Limburgse rechtspersonen en hun directeuren die gezamenlijk de Dollar Revenue-soft­ware hadden ontwikkeld en exploiteerden. Daar werden de administratie en de aanwezige computersystemen uitge­breid onderzocht. Ook werd een aantal aanwezigen gehoord en werden de nodige kopieën van documenten en bestanden gemaakt. Verder bracht... abonneren of dit artikel kopen.

Opinie. Hackmeldplicht: een onzuivere toon op een verkeerd instrument

Marc Peeters*

Het restant van wat ooit Diginotar was smeult nog, op het moment dat een grote meerderheid in de Tweede Kamer de regering vraagt te komen met een wettelijke verplichting tot het melden van een ‘security breach’.1 De zorgen van de ka­merleden zijn verklaarbaar. De inbreuk bij Diginotar leidde tot grote problemen. Mogelijk gecompromitteerde SSL-cer­tificaten werden bij uitzondering nog voor korte tijd als gel­dig aangemerkt door grote partijen als Microsoft. Daarmee werden nog veel ernstigere continuïteitsproblemen voorko­men, onder andere bij overheidsdiensten. Uit de verschillende rapport... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wet- en regelgeving

Wet-en regelgeving

Onder redactie van Isabelle Wárlám

Nationaal Wetsvoorstel Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht datalekken) abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Pleidooi voor Nederlandse ‘cloud’ terecht?

Menno Weij

Met dank aan de politiek, staat de cloud bij het schrijven van dit redactioneel weer even vol­op in de belangstelling van de media. De VVD vindt namelijk dat Nederlandse bedrijven hun vertrouwelijke informatie moeten opslaan bij Nederlandse cloud-dienstverleners.1 abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

Onder redactie van Bart Schermer

VS wil zwaardere straffen voor streamen auteursrechtelijk beschermd materiaal abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS