Tijdschrift voor Internetrecht

2022 nr. 1

Redactie

Hoofdredactie

mr. P. G. van der Putt

Redactie

mr. B.D.P. van der Eijk
mr. I. S. Feenstra
mr. H.A.J. de Jong
mr. C.C. M. Kroeks- De Raaij
mr. M. van der Linden
mr. dr. E.D.C. Neppelenbroek
mr. M. T. M. H. Peeters
mr. E.P.M. Thole
mr. M. Weij
mr. R.J.J. Westerdijk
prof. mr. G-J. Zwenne

Vaste medewerkers

M.V. Avanesian LL.B BSc
mr. ir. A.P. Engelfriet
mr. N. Falot
mr. C. Jeloschek
mr. V.I. Laan
H. W. Roerdink
F. Schemkes
mr. drs. E.F. Vaal
mr. J.J.H. Vos

Redactiesecretaris(sen)

mr. K. Konings
mr. B. de Vos

 

Inleiding

Let's Analyse!

mr. M. Weij1

We zijn 2022 nog maar koud gestart of ons mooie tijdschrift bevestigt maar weer eens haar bestaansrecht. Mijn redactionele oog viel op twee  interessante ontwikkelingen: (i) het rapport[1] van de CNIL over hergebruik van data door technologie-providers, en (ii) de verschillende besluiten[2] inzake Google Analytics. CNIL over hergebruik   De CNIL heeft in mijn ogen een hoge gunfactor, want durft ook naar de geest van de AVG te handelen. In een eerder rapport[3] over het gebruik de blockchain bijvoorbeeld, komt de CNIL niet met de dooddoener dat de block... ...lees meer

Artikel

De Hoge Raad over ambtshalve toetsing en sancties bij informatieplichten uit ...

mr. R.H.G. van Schaik1

Handelaren die overeenkomsten sluiten met consumenten zijn vanuit de Europese Richtlijn consumentenrechten (de "Richtlijn") verplicht om (pre-)contractueel bepaalde informatie te verstrekken.[2] Het gaat daarbij om veel verplichtingen over allerlei verschillende onderwerpen, opgesomd in lange lijsten die vanuit Europees recht geïmplementeerd zijn in afdeling 6:5:2B BW. De Richtlijn ziet in beginsel op alle overeenkomsten tussen handelaren en consumenten, maar regelt in het bijzonder overeenkomsten op afstand (ofwel: online) en de buiten de verkoopruimte (ofwel: noch online, noch in de wi... abonneren of dit artikel kopen.

De juridische aandachtspunten bij het delen van dreigingsinformatie in samenw...

mr. M. Moeskops en mr. N. Hermans-Falot1

In dit artikel schetsen wij de juridische randvoorwaarden voor het uitwisselen van dreigingsinformatie binnen private en publieke samenwerkingsverbanden ten behoeve van het bevorderen van de digitale weerbaarheid (cybersecurity) van organisaties.  Dit artikel beschrijft de juridische aandachtspunten die bij ieder samenwerkingsverband van belang zijn en biedt een handreiking voor de succesvolle inrichting van informatie-uitwisseling voor zowel publieke als private organisaties. 1. Inleiding en achtergrond Het uitwisselen van dreigingsinformatie abonneren of dit artikel kopen.

Opinie - Van goederenrechtelijke leegte naar gedifferentieerde inhoud

mr. R.J.J. Westerdijk1

Een reactie op E.D.C. Neppelenbroek, Een token van de tijd. Het Non Fungible Token als omhulsel van een goederenrechtelijke leegte De goederenrechtelijke status van digitale objecten blijft de gemoederen bezig houden. Gegeven de steeds verdergaande digitalisering van onze maatschappij is dat ook niet verwonderlijk. Het is ook niet verwonderlijk dat juristen deze ontwikkelingen proberen te rubriceren en een plaats in het (vermogens)recht te geven. Recent weidde Neppelenbroek hieraan de nodige interessante gedachten in dit tijdschrift.[2] In voetnoot 6 van dat artikel nodig... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij

Rechtbank Den Haag, 1 november 2021 ECLI:NL:RBDHA:2021:12082   Kort geding, Verstrekking van gegevens, AVG, betaalplatform   Via verschillende accounts op Marktplaats waren producten aangeboden voorzien van merktekens van Audi, zonder de toestemming van Audi. Bij de verkoop van die producten via Marktplaats is gebruik gemaakt van de betaaldiensten van OPP. Audi vordert hierdoor nu OPP tot verstrekking van gegevens van de gebruikers achter deze accounts op Marktplaats. Audi heeft gemotiveerd gesteld dat de gebruikers inbreuk hebben gemaakt op haar merkrec... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Wraking rechter-plaatsvervanger Arno Lodder in WAMCA tussen The Privacy Colle...

mr. M. Weij1

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 29 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6200 1. Inleiding De hoofdzaak tussen The Privacy Collective ("TPC") en Oracle & Salesforce betreft een massaschadeclaim, waarin TPC stelt dat Oracle en Salesforce de privacy van 10 miljoen Nederlandse internetgebruikers hebben geschonden.   TPC heeft daarbij in de media destijds hoog ingezet: het zou potentieel gaan om een miljarden claim.  Maar TPC is inmiddels van een koude kermis thuisgekomen, schat ik zo in. Op 29 december vorig jaar is TPC door de rechtbank[... abonneren of dit artikel kopen.

Zit er leven in de digitale nalatenschap?

Mr. F. Schemkes1

Annotatie bij Rechtbank Amsterdam 1 december 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:7090 1. Inleiding Wat er met digitale accounts gebeurt na overlijden van de gebruiker en of daar nog toegang tot verkregen kan worden, lijkt tot op heden weinig (maatschappelijke) aandacht te krijgen. Uit een recente flitspeiling, verricht door het Rijk, blijkt het grootste deel van de Nederlanders weinig bekend te zijn met de digitale nalatenschap en zich ook niet bewust bezig te houden met wat daarmee gebeurt na het overlijden.[2] Wetenschappelijk is hier wél meer aandacht voor, ... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Wet- en regelgeving

mr. J.J.H. Vos

EuropaVoorstel voor een richtlijn betreffende arbeidsvoorwaarden bij platformwerkOp 9 december 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel tot een richtlijn betreffende de verbetering van arbeidsvoorwaarden bij platformwerk ingediend (COM(2021) 762 final). Het voorstel heeft tot doel ervoor te zorgen om de platformwerker de correcte arbeidsstatus te geven die overeenkomt met de daadwerkelijke verhouding tot het platform en de werknemer toegang te geven tot de toepasselijke arbeidsrechten en sociale beschermen, door een alomvattend kader vast te s... abonneren of dit artikel kopen.

Signaleringen

mr. P.G. van der Putt

Privacyboete Belastingdienst wegens discriminatieDe Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst een boete van 2,75 miljoen euro opgelegd. De Belastingdienst heeft deze boete te wijten aan het jarenlang structureel bewaren en gebruiken van de gegevens van aanvragers van kinderopvangtoeslag die een dubbele nationaliteit bezitten. Deze gegevens zijn niet van belang bij de beoordeling van een aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Aan de hand van deze gegevens creëerde de Belastingdienst een (AI-) systeem met als doel voorkoming van fraude, waarin het... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS