Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming

Straf- en bestuursrechtelijke handhaving van financieel-economisch recht

2016 nr. 5/6

Inleiding

Voorwoord

mr. E.Z. Perez en Victoria Figge-Cederkvist

Beste lezers, Het kon niet uitblijven natuurlijk, een themanummer met als onderwerp de Panama Papers. De papers houden de gemoederen over de gehele wereld al maanden bezig, journalisten hebben weer een mooie kluif om zich in vast te bijten, en vele ondernemingen en particulieren zitten ongetwijfeld onrustig te wachten op wat uit de hoek van justitie, al dan niet terecht, komen gaat. Tijdens de 16e ‘Transnational Crime Conference’ van de International Bar Association (IBA), welk... ...lees meer

Artikel

Panama Papers als wake up call

K. Marx1

1. Panama Papers passen in trendDe Panama Papers (verder: PP) hebben voor het grote publiek inzichtelijk gemaakt dat de wereldwijde financiële sector betrokken is bij het opzetten en faciliteren van ingewikkelde financiële constructies.[2] Deze constructies kunnen een legitiem doel dienen. Vaak wordt het voorkomen van kidnappingsgevaar genoemd. Maar in de publicaties door het International Collective of Investigative Journalists (verder: ICIJ), is toch de nadruk komen te liggen op activiteiten die in de publieke opinie moeilijk uit te leggen zijn. Dit heeft geleid tot een hernie... abonneren of dit artikel kopen.

Het inzageregime in private en publieke handhavingsprocedures van het mededin...

dr. mr. A.E. Beumer en mr. A.S.M.L. Prompers1

De rechtsbescherming in het bestraffend bestuursrecht krijgt met het veelvuldig inzetten van de bestuurlijke boete en de kwalificatie van de bestuurlijke boete als een zogeheten criminal charge (strafvervolging) regelmatig aandacht in de literatuur. Deze aandacht gaat uit naar vragen of bestuursorganen bestraffend mogen optreden en/of de bestuursrechtelijke procedures voldoen aan een strafrechtelijk getint niveau van rechtsbescherming dat is neergelegd in art. 6 EVRM.[2] Het onderhavige artikel belicht een specifiek onderdeel van het recht... abonneren of dit artikel kopen.

De Wet toezicht trustkantoren 2018 - Een kritische beschouwing van het concep...

mr. dr. M.T. van der Wulp, mr. P.C. Verloop en mr. P. de Haas1

Van 2 mei 2016 tot 30 mei 2016 is het ‘concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, oftewel de ‘Wet toezicht trustkantoren 2018’ (Wtt 2018)[2], en de toelichting daarop (MvT Wtt 2018)[3], ter consultatie voorgelegd.[4] Verschillende partijen hebben zich in een schriftelijke reactie uitgesproken over het conceptvoorstel en de toelichting. Acht van deze reacties zijn openbaar gemaakt.[5] Gezien de verschillende belangen die met de trustsector zijn gemoeid, zal niet verbazen dat deze reacties onderling zeer van elkaar ve... abonneren of dit artikel kopen.

De vierde anti-witwasrichtlijn aangepast - Een nieuwe koppeling tussen het be...

mr. R.J. de Doelder en mr. A.K.S. van der Vliet1

De vierde anti-witwasrichtlijn[2] is in mei 2015 aangenomen. Daar is reeds veel over geschreven[3] en een wetsvoorstel ter implementatie van die richtlijn is inmiddels in openbare consultatie gebracht. Om de uiterlijke implementatiedatum in juni 2017 te halen zal het wetsvoorstel waarschijnlijk bij de Tweede Kamer zijn ingediend op het moment dat u deze bijdrage leest. Tot zover weinig aan de hand maar er fietst nog een wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn door deze krappe implementatietermijn heen. Daarover gaat deze bijdrage. Eerst zal de aanleiding en proc... abonneren of dit artikel kopen.

Risicomanagement en cliëntenonderzoek na implementatie 4e Anti-witwasrichtlijn

mr. S.R. van Breukelen en mr. M.L. Louisse1

Op 26 juni 2017[2] zullen de lidstaten van de Europese Unie de Vierde Anti-witwasrichtlijn[3] (hierna: de Richtlijn) omgezet moeten hebben in hun nationale wetgeving. De Richtlijn vervangt de Derde Anti-witwasrichtlijn[4] en de PEP-Richtlijn[5] en incorporeert de herziene aanbevelingen van de FATF uit 2012.[6] De Richtlijn bestendigt de twee kernverplichtingen uit de Derde Anti-witwasrichtlijn, te weten het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. De Richtlijn voorziet echter ook in een groot aantal wijzigingen. Zo wordt... abonneren of dit artikel kopen.

Hoe breng je een voetbalteam naar een stadion?

S. Eikelenboom1

Om fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan is binnen de financiële wereld een gigantisch stelsel van documenten en procedures in het leven geroepen. De tijd dat een klant louter en alleen met zijn paspoort een nummerrekening bij een bank kon openen, ligt inmiddels ver achter ons.In deze tijden vol bedreigingen worden banken, trustkantoren, notarissen en andere juridische en financiële dienstverleners geacht onderzoek te doen naar de mensen met wie ze zaken doen. Know-your-client. Know-your-customer. Daar draait het tegenwoordig allemaal om. Due diligence, een and... abonneren of dit artikel kopen.

John Doe, mag ik je wat vragen? - Enkele advocatuurlijke overdenkingen bij de...

mr. J.F. Rense1

De zomer ligt ondertussen achter ons. Tijd van genieten, rust en bezinning. Met veel plezier en interesse las ik – als logische afsluiting van alle heisa en kabaal over en rondom de Panama Papers-publicaties vanaf het voorjaar – het boek ‘Panama Papers; het verhaal van de wereldwijde onthulling’ van B. Obermayer & F. Obermaier. Beiden journalist bij de Süddeutsche Zeitung, en aanjagers van de bedoelde publicaties, omdat zij als eersten werden gecontact door 'John Doe'. Een als een thriller geschreven verhaal over dat contact, de uit... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Actualiteiten

Economisch strafrecht: arbeidsomstandighedenDeze rubriek wordt verzorgd door mr. E.Z. Perez en mr. W.J. BackerJurisprudentieGerechtshof Amsterdam 10 juni 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2230 In deze zaak staat een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf/onderaannemer terecht, aan wie een opdracht tot asbestsanering werd gegeven door de eveneens als verdachte aangemerkte hoofdaannemer. De onderaannemer/verdachte was verantwoordelijk voor een juiste en volledige san... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS