Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 2

Veranderingen in landschap van verzekeringsdistributie bieden verzekeraars en adviseurs kansen om de dienstverlening aan klanten te verbeteren

drs. M.A.M. Arts, mr. A.M.F. de Groot & mr. drs. K. Raaijmakers

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

De afgelopen jaren hebben onder meer het provisieverbod en technologische ontwikkelingen het bedrijfsmodel van verzekeraars, gevolmachtigd agenten, adviseurs en bemiddelaars (hierna ook wel ‘de distributieketen van verzekeringen’) ingrijpend veranderd. De komende tijd zullen verschillende ontwikkelingen een beroep blijven doen op het verandervermogen van de partijen in deze distributieketen. Technologische innovatie, vergrijzing, veranderend klantgedrag, uitdagende economische omstandigheden en nieuwe wet- en regelgeving hebben invloed op de vraag hoe verzekeren vorm krijgt en wat nog verzekerbaar is. In dit artikel concentreren we ons op de vraag hoe veranderend klantgedrag en technologische veranderingen leiden tot veranderingen in de distributieketen van verzekeringen en hoe de komst van nieuwe Europese wetgeving op het gebied van verzekeringsdistributie door deze partijen benut kan worden als kans. We schetsen allereerst de belangrijkste ontwikkelingen in de verzekeringsmarkt en de impact die deze veranderingen hebben op de distributie van verzekeringen. Vervolgens beschrijven we hoe deze ontwikkelingen en de invoering van de Europese richtlijn verzekeringsdistributie (Insurance distribution directive, IDD) de sector kansen bieden om product en dienst gerichter te laten aansluiten op de behoeften van de klant. We eindigen met een aantal concrete tips voor compliancemedewerkers in deze tijden van verandering.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
drs. M.A.M. Arts, mr. A.M.F. de Groot & mr. drs. K. Raaijmakers
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14884

Verder in 2018 nr.2

 Redactioneel Terrorismefinanciering

Het themanummer gaat over de verschillende aspecten van en voor een effectieve aanpak van transactiemonitoring, klantacceptatie, witwassen, proliferatie en terrorismefinanciering. Zond...

 The role of the second line of defense in post-event transaction monitoring

The society as a whole and regulators in specific are paying more and more attention to the negative influence of financial economic crime on the real economy. Examples of financial ec...

 Herakles en de Kerberos

Dit artikel gaat over een effectieve aanpak van witwassen, en proliferatie- en terrorismefinanciering.1 De oorspronkelijke gedachte achter het melden van ongebruik...

 Terrorismefinanciering – de noodzaak van publiek-private samenwerking

Het is niet onbegrijpelijk dat terrorismefinanciering al een tijd hoog op de agenda staat, ook bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zo heeft DNB in haar nieuwsbrief ...

 Veranderingen in landschap van verzekeringsdistributie bieden verzekeraars en adviseurs kansen om de dienstverlening aan klanten te verbeteren

De afgelopen jaren hebben onder meer het provisieverbod en technologische ontwikkelingen het bedrijfsmodel van verzekeraars, gevolmachtigd agenten, adviseurs en bemiddelaars

 FinTech & Wwft. Innovatie in het klantacceptatieproces: waarborgen en aandachtspunten

Innovatie in het klantacceptatieproces Financiële dienstverlening is de laatste jaren in rap tempo gedigitaliseerd. Klanten worden tegenwoordig veelal online of mobiel bedien...

 Which digital innovations can enhance the combat of financial institutions to detect Financial Economic Crime?

Introduction The digitalization of banking not only opens up unprecedented opportunities for individuals and organizations to conduct their business, but also for the prevent...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (68)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...