Tijdschrift voor Compliance 2018 nr. 2

Herakles en de Kerberos

mr. G. Demmink, CFE*

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

Dit artikel gaat over een effectieve aanpak van witwassen, en proliferatie- en terrorismefinanciering.1 De oorspronkelijke gedachte achter het melden van ongebruikelijke transacties was dat het Fingerspitzengefühl waarmee banken zich destijds op de borst sloegen, zou leiden tot kwalitatief hoogwaardige meldingen aan de FIU (toen nog MOT). In de hooiberg van transacties zouden zij feilloos de speld weten te vinden, die zou leiden tot de start van een opsporingsonderzoek. Zo is het niet gegaan. Onderzoeken en rapporten2 wijzen op zeer geringe operationele output van het meldproces. De speld is de hooiberg geworden waarin de melders en de ontvangers van de meldingen de weg zijn kwijtgeraakt. Is er nog een koerswijziging mogelijk? Vast… In dit artikel besteed ik geen aandacht aan de technisch-juridische aspecten van proliferatie van massavernietigingswapens en terrorisme en de financiering daarvan en evenmin aan witwassen. Die worden bekend verondersteld.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. G. Demmink, CFE*
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/14882

Verder in 2018 nr.2

 Redactioneel Terrorismefinanciering

Het themanummer gaat over de verschillende aspecten van en voor een effectieve aanpak van transactiemonitoring, klantacceptatie, witwassen, proliferatie en terrorismefinanciering. Zond...

 The role of the second line of defense in post-event transaction monitoring

The society as a whole and regulators in specific are paying more and more attention to the negative influence of financial economic crime on the real economy. Examples of financial ec...

 Herakles en de Kerberos

Dit artikel gaat over een effectieve aanpak van witwassen, en proliferatie- en terrorismefinanciering.1 De oorspronkelijke gedachte achter het melden van ongebruik...

 Terrorismefinanciering – de noodzaak van publiek-private samenwerking

Het is niet onbegrijpelijk dat terrorismefinanciering al een tijd hoog op de agenda staat, ook bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zo heeft DNB in haar nieuwsbrief ...

 Veranderingen in landschap van verzekeringsdistributie bieden verzekeraars en adviseurs kansen om de dienstverlening aan klanten te verbeteren

De afgelopen jaren hebben onder meer het provisieverbod en technologische ontwikkelingen het bedrijfsmodel van verzekeraars, gevolmachtigd agenten, adviseurs en bemiddelaars

 FinTech & Wwft. Innovatie in het klantacceptatieproces: waarborgen en aandachtspunten

Innovatie in het klantacceptatieproces Financiële dienstverlening is de laatste jaren in rap tempo gedigitaliseerd. Klanten worden tegenwoordig veelal online of mobiel bedien...

 Which digital innovations can enhance the combat of financial institutions to detect Financial Economic Crime?

Introduction The digitalization of banking not only opens up unprecedented opportunities for individuals and organizations to conduct their business, but also for the prevent...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (68)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...