Tijdschrift voor Compliance

2018 nr. 2

Inleiding

Redactioneel Terrorismefinanciering

Karen Fluks

Het themanummer gaat over de verschillende aspecten van en voor een effectieve aanpak van transactiemonitoring, klantacceptatie, witwassen, proliferatie en terrorismefinanciering. Zonder of met de toepassing van fintech-oplossingen en daarin betrekkend de klantbeleving en het klantgedrag. Diverse auteurs haken daarbij aan bij de (kop)zorgen en eindverantwoordelijkheid van bestuurders van financiële instellingen en waarbij de SIRA, een thematisch risk assessment, en het risicoprofiel van de instelling het vertrekpunt is. Dit nummer start met de rol van d... ...lees meer

Artikel

The role of the second line of defense in post-event transaction monitoring

drs. R.W.A. Bakkers

The society as a whole and regulators in specific are paying more and more attention to the negative influence of financial economic crime on the real economy. Examples of financial economic crime are money laundering, tax evasion, fraud and terrorist financing. Global money laundering transactions alone are estimated at 2 to 5% of global GDP, or roughly U.S. $1-2 trillion annually. Financial institutions, such as banks, are exploited by criminal(s) (organizations) to proceed their illicit earnings from financial economic crime. To combat this, financial ins... abonneren of dit artikel kopen.

Herakles en de Kerberos

mr. G. Demmink, CFE*

Dit artikel gaat over een effectieve aanpak van witwassen, en proliferatie- en terrorismefinanciering.1 De oorspronkelijke gedachte achter het melden van ongebruikelijke transacties was dat het Fingerspitzengefühl waarmee banken zich destijds op de borst sloegen, zou leiden tot kwalitatief hoogwaardige meldingen aan de FIU (toen nog MOT). In de hooiberg van transacties zouden zij feilloos de speld weten te vinden, die zou leiden tot de start van een opsporingsonderzoek. Zo is het niet gegaan. Onderzoeken en rapporten2 wijz... abonneren of dit artikel kopen.

Terrorismefinanciering – de noodzaak van publiek-private samenwerking

mr. drs. M.J. Bökkerink

Het is niet onbegrijpelijk dat terrorismefinanciering al een tijd hoog op de agenda staat, ook bij De Nederlandsche Bank (DNB). Zo heeft DNB in haar nieuwsbrief van januari 2018 aangekondigd dat er in 2018 bij banken en betaalinstellingen onderzoek zal worden gedaan naar terrorismefinanciering. Bijzondere aandacht zal er daarbij uitgaan naar de werking van het transactiemonitoringproces om terrorismefinanciering te voorkomen. DNB gaat er daarbij van uit dat met een adequaat transactiemonitoringproces financiële inst... abonneren of dit artikel kopen.

Veranderingen in landschap van verzekeringsdistributie bieden verzekeraars en...

drs. M.A.M. Arts, mr. A.M.F. de Groot & mr. drs. K. Raaijmakers

De afgelopen jaren hebben onder meer het provisieverbod en technologische ontwikkelingen het bedrijfsmodel van verzekeraars, gevolmachtigd agenten, adviseurs en bemiddelaars (hierna ook wel ‘de distributieketen van verzekeringen’) ingrijpend veranderd. De komende tijd zullen verschillende ontwikkelingen een beroep blijven doen op het verandervermogen van de partijen in deze distributieketen. Technologische innovatie, vergrijzing, veranderend klantgedrag, uitdagende economische omstandigheden en nieuwe wet- en regelgeving hebben inv... abonneren of dit artikel kopen.

FinTech & Wwft. Innovatie in het klantacceptatieproces: waarborgen en aandach...

mr. T.W.G. de Wit

Innovatie in het klantacceptatieproces Financiële dienstverlening is de laatste jaren in rap tempo gedigitaliseerd. Klanten worden tegenwoordig veelal online of mobiel bediend en zij verwachten snelle, goedkope en persoonlijke dienstverlening. Om aan die wensen te kunnen voldoen moeten marktpartijen onderling concurreren en innoveren. Met name ten aanzien van de inrichting van het klantacceptatieproces leidt dit niet zelden tot hoofdbrekens. Enerzijds moeten marktpartijen het klantacceptatieproces zo kostenefficiënt mogelijk inr... abonneren of dit artikel kopen.

Which digital innovations can enhance the combat of financial institutions to...

S.J. van Eerten MSc EMoC & mr. K.E.J. van Heugten

Introduction The digitalization of banking not only opens up unprecedented opportunities for individuals and organizations to conduct their business, but also for the prevention and detection of Financial Economic Crime1 (FEC). Where Know Your Customer (KYC) traditionally is recognized as ‘slack’ in banking processes, digital innovations show how banks can reinvent themselves and become future-proof; both from a regulatory as well as a cost-efficiency perspective. For years now, financial crime has become a ‘stayawake&rs... abonneren of dit artikel kopen.

Overig

Kritisch over ... een proefschrift over de consumentenkredietovereenkomst. J....

prof em. mr. Antoni Brack

Dit is de handelseditie van het proefschrift waarop Jurgen Braspenning op 24 november 2017 te Tilburg promoveerde tot doctor. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, het is een heel goed proefschrift met een misleidende titel. Want het boek bevat niet ‘alleen maar’ een gedragswetenschappelijk, maar ook een breed geschetst juridisch perspectief op de overeenkomst van consumentenkrediet. Dus wie vooralsnog alleen belangstelling zou hebben voor een analyse van de regelgeving voor consumentenkrediet laat, uitsluitend afgaand op de titel, het... abonneren of dit artikel kopen.

Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (68)

dr. E.D. Karssing

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaan voor het bevorderen van de ethiek en integriteit van organisaties en hun medewerkers. Niet iedereen weet deze publicaties te vinden of heeft tijd ze te lezen. Daarom kijkt Edgar Karssing geregeld voor het Tijdschrift voor Compliance in de boekenkast van de bedrijfsethiek en bespreekt hij een artikel of boek. Deze bijdragen zijn geen recensies, maar een samenvatting ... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS