Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 1

Kritisch over ... Compliance in het financieel toezichtrecht. M. Jurgens & R. Stijnen (red.), Compliance in het financieel toezichtrecht, derde druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018 (ISBN 978-90-13-14611-0), 265 pagina’s

prof em. mr. A. Brack

Positie van de compliance functionaris Het boek bundelt twaalf bijdragen van verschillende lengte: de kortste telt ongeveer tien pagina’s, de langste ongeveer dertig bladzijden. De bijdragen zijn in vier (IV) delen gegroepeerd hetgeen niets of niet veel toevoegt; ze lijken in min of meer willekeurige volgorde te zijn opgenomen, hoewel de eerste bijdrage van de hand van M.J. van Woerden met de deur in huis valt: is de compliance officer geschikt of ongeschikt? Een beetje provocerende

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

binnenkomer boven een stuk dat gaat over de eisen die aan zo’n functionaris mogen worden gesteld. De essentie is en dat is niet verrassend, dat de compliance functionaris zich zo onafhankelijk mogelijk moet (kunnen) opstellen. In dit kader komen tenminste twee interessante kwesties aan de orde. Vanuit de interne omgeving van een grote financiële instelling wordt gemakkelijk vergeten dat compliance als functionele activiteit ook in (veel) kleinere organisaties uitgeoefend moet worden. Dan kan het vaak niet een voltijdse bezigheid zijn en is er een combinatie met werkzaamheden in de eerste lijn of met bedrijfsjuridisch werk. Schrijver laat weten hier geen voorstander van te zijn, maar ja als het nu niet anders kan? Compliance in deeltijd doen? We worden hieromtrent niets wijzer.3 Een nieuw verworven inzicht voor mij is de in deze bijdrage besproken mogelijkheid een externe onafhankelijke compliance ‘monitor’ (p. 23) aan te stellen. Dat wordt dan door een toezichthoudende instantie gedaan of in het kader van een strafrechtelijke schikking afgedwongen in het geval van ernstige twijfel of de instelling er wel zelf voor kan zorgen. Misschien is dat recentelijk bij ING wel overwogen. Blijkens zijn ‘bio’ is schrijver zelf namens de Wereldbank als monitor aangesteld geweest.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Overig
Auteurs
prof em. mr. A. Brack
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15397

Verder in 2019 nr.1

 Redactionee.l Poortwachters

Alle instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn poortwachters van het financiële stelsel. Op grond hiervan moeten ...

 Publiek-private samenwerkingen bij de bestrijding terrorismefinanciering. Interview met Maarten Rijssenbeek, projectleider taskforce terrorismefinanciering en Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken

Signalen voor terrorismefinanciering oppikken is voor banken een behoorlijke uitdaging. De bedragen waar het om gaat zijn vaak klein en de grote misdaden vinden elders plaats – a...

 Poortwachters tot de digitale financiële markten

Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven die activiteiten verrichten met betrekking tot digitale valuta niet ontbreken. Bij poortwachters moet immers gedach...

 Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s

Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart...

 Banken als poortwachters van het financiële stelsel: Werkt dat een beetje?

De afgelopen maanden hebben de Nederlandse media bol gestaan van de verhalen over de schikking in september 2018 van EUR 775 miljoen tussen ING Bank Nederland en...

 De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen

Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen arti...

 Poortwachters en maatschappelijke (on)betamelijkheid. De winst van een blik van binnen naar buiten

Poortwachters van de Nederlandse financiële sector zijn onder meer banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Zij vervullen de rol...

 Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

Hieronder wordt eerst toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader

 Accountant als poortwachter. De rol van de accountant als poortwachter - Een overzicht van de relevante wet- en regelgeving

Een interessant vraagstuk, met vele dimensies, doet zich voor als het gaat over de accountant als poortwachter. De maatschappij verwacht veel van de accountant. Specifiek als...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (71)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...