Tijdschrift voor Compliance 2019 nr. 1

Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s

mr. A.I. Gospodinov en mr. O.T.L.C. Houppermans

Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart geld in het Europese financiële systeem wordt gebracht. Het geld wordt daarna via opeenvolgende transacties witgewassen. Onder de verklaring van belastingoptimalisatie maakten de cliënten van deze banken veelal gebruik van internationale complexe structuren met offshore vennootschappen. Het is in de praktijk voor instellingen lastig gebleken om meer legitieme vormen

Artikel kopen € 39,50 excl. BTW

In plaats van abonneren kunt u dit artikel ook afzonderlijk kopen.

van belastingoptimalisatie te onderscheiden van structuren waarbinnen belastingontduiking, en daarmee het risico op witwassen, plaatsvinden. Veel zal afhangen van de wijze waarop een structuur door de cliënt daadwerkelijk wordt gebruikt, welke geldstromen er plaatsvinden en of er een deugdelijke economische ratio aanwezig is voor het gebruik van de (offshore) structuur. Door dit te toetsen kan de instelling de risico’s die hiermee gepaard gaan beter afwegen. Om de beheersing van deze risico’s sectorbreed verder te verbeteren zal De Nederlandsche Bank (DNB) good practices fiscale integriteitsrisico’s publiceren.1 In dit artikel bekijken we welke (gemeenschappelijke) kenmerken zijn te destilleren uit recente grote witwaszaken. Vervolgens gaan we nader in op de vraag hoe instellingen2 dergelijke kenmerken op een praktische wijze kunnen toepassen om te helpen voorkomen dat via ogenschijnlijk fiscaal gedreven structuren langdurig (en veelvuldig) wordt witgewassen door groepen cliënten. In het bijzonder de rol van offshore vennootschappen in combinatie met andere kenmerken wordt nader bekeken. Uit recente witwaszaken blijkt namelijk dat offshore vennootschappen, gevestigd in jurisdicties met een laag belastingtarief en een hoge mate van anonimiteit, een sleutelrol vervullen bij verhullende transacties waarbij het geld van zijn criminele oorsprong wordt ontdaan.

U heeft op dit moment geen toegang tot de volledige inhoud van het artikel. U kunt alleen de inleiding en hoofdstukindeling lezen.

Wanneer u volledige toegang wenst tot alle informatie kunt u zich abonneren op dit tijdschrift of inloggen als abonnee.


Deel deze pagina:

Nog niet beoordeeld

Bijlage(n)

  • Bijlagen zijn alleen beschikbaar voor abonnees.

Artikel informatie

Type
Artikel
Auteurs
mr. A.I. Gospodinov en mr. O.T.L.C. Houppermans
Auteursvermelding
Ik ben auteur van dit artikel
Datum artikel
Uniek Den Hollander publicatienummer
UDH:TvCo/15390

Verder in 2019 nr.1

 Redactionee.l Poortwachters

Alle instellingen die vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn poortwachters van het financiële stelsel. Op grond hiervan moeten ...

 Publiek-private samenwerkingen bij de bestrijding terrorismefinanciering. Interview met Maarten Rijssenbeek, projectleider taskforce terrorismefinanciering en Yvonne Willemsen, hoofd veiligheidszaken bij de Nederlandse Vereniging van Banken

Signalen voor terrorismefinanciering oppikken is voor banken een behoorlijke uitdaging. De bedragen waar het om gaat zijn vaak klein en de grote misdaden vinden elders plaats – a...

 Poortwachters tot de digitale financiële markten

Bij een themanummer over poortwachters kunnen de bedrijven die activiteiten verrichten met betrekking tot digitale valuta niet ontbreken. Bij poortwachters moet immers gedach...

 Recente witwaszaken in het licht van fiscale integriteitsrisico’s

Recente witwaszaken, zoals de Russian Laundromat, Danske Bank, ABLV en UBS, hebben aangetoond dat het gevaar bestaat dat via een zwakke schakel een grote hoeveelheid zwart...

 Banken als poortwachters van het financiële stelsel: Werkt dat een beetje?

De afgelopen maanden hebben de Nederlandse media bol gestaan van de verhalen over de schikking in september 2018 van EUR 775 miljoen tussen ING Bank Nederland en...

 De poortwachtersfunctie van banken: jongleren met wettelijke normen en maatschappelijke verwachtingen

Het zal niemand ontgaan zijn dat de rol van banken bij het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering volop in beweging is. Met regelmaat verschijnen arti...

 Poortwachters en maatschappelijke (on)betamelijkheid. De winst van een blik van binnen naar buiten

Poortwachters van de Nederlandse financiële sector zijn onder meer banken, betaalinstellingen, beleggingsinstellingen en trustkantoren. Zij vervullen de rol...

 Straf- en bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van poortwachters

Hieronder wordt eerst toegelicht wat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhavingsmechanismen kunnen inhouden. Daarna worden ter illustratie enkele normen nader

 Accountant als poortwachter. De rol van de accountant als poortwachter - Een overzicht van de relevante wet- en regelgeving

Een interessant vraagstuk, met vele dimensies, doet zich voor als het gaat over de accountant als poortwachter. De maatschappij verwacht veel van de accountant. Specifiek als...

 Uit de boekenkast van de bedrijfsethiek (71)

In de bedrijfsethiek is een groot aantal boeken en artikelen verschenen waarin op praktische wijze integriteitsvraagstukken worden behandeld en concrete aanbevelingen worden gedaa...