Tijdschrift voor Internetrecht

2018 nr. 4

Inleiding

Redactioneel - Het einde van het Internet?

mr. R.J.J. Westerdijk1

Het Internet is een oneindige bron van nieuws en discussie. Het leuke is dat sommige juridische discussies die met het Internet te maken hebben, ook buiten de grenzen van het juridische wereldje komen en een maatschappelijke impact hebben. Dat was recent zo met de discussies rond de Wiv, dat zelfs tot een referendum leidde. En rond de zomervakantie van dit jaar was het weer raak. Ditmaal ging het om het voorstel voor een nieuwe Auteursrechtrichtlijn. Wat was er aan de hand? Na lange discussies met de Commissie heeft de Raad op 25 mei 2018 een voorstel voor een nieuwe Auteursrecht... ...lees meer

Artikel

Het Cambridge Analytica-schandaal: wat kan de Nederlandse Facebook-gebruiker ...

T.F. Walree1  

Het Brits-Amerikaanse Cambridge Analytica (hierna: ‘CA’) verwierf in de periode 2013-2015 op onrechtmatige wijze persoonsgegevens van 87 miljoen Facebook-gebruikers. Met deze gegevens genereerde CA stemprofielen van Amerikaanse Facebook-gebruikers. Naar verluidt zijn deze profielen ten behoeve van de Trump-campagne ingezet om via gerichte politieke advertenties het stemgedrag van Amerikaanse kiezers te beïnvloeden.[2] Ook zouden de persoonsgegevens van 1 miljoen Britten mogelijk zijn gebruikt door het ‘Leave’-kamp bij het Brexit-referendum.[3]De reacties op he... abonneren of dit artikel kopen.

De strijd van de EU tegen fake news: lessen uit de praktijk

mr. E.W. Jurjens1

Fake news is hot. Vrijwel iedereen, van Donald Trump tot Emmanuel Macron tot de EU, maakt zich er grote zorgen over en wil er iets aan doen. Daarbij richt de aandacht zich vooral op de online verspreiding van fake news, en dan nog weer in het bijzonder de verspreiding via social media. De ambities zijn vaak nobel: niemand zal bijvoorbeeld tegen het voorkomen van onheuse beïnvloeding van verkiezingen in Europa zijn. De vraag is echter welke maatregelen wenselijk en effectief zijn, onder meer in het licht van de uitingsvrijheid, waaronder begrepen de vrijheid van infor... abonneren of dit artikel kopen.

De procedure van enkele filmproducenten tegen de Staat: een flop! - Opinie

mr. M. Weij1

Begin september heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de zaak die een aantal filmproducenten (hierna: ‘de Filmproducenten’) tegen de Staat aanhangig had gemaakt, Rb. Den Haag, 5 september 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:10645 .[2]Inzet van de procedure: de Staat heeft volgens de Filmproducenten onrechtmatig gehandeld. De onrechtmatigheid is – in mijn woorden – gelegen in (i) het door de Staat ontoereikend handhaven tegen downloaden uit illegale bron, en (ii) het door de Staat uitdragen van het standpunt dat downloaden uit illegale bron werd gedoogd. ... abonneren of dit artikel kopen.

De Trias als Toverformule - Over de onmogelijkheid van het buiten werking ste...

dr. mr. C.N.J. de Vey Mestdagh1

Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Op 21 maart 2018 is een raadgevend referendum over deze vraag gehouden. Bij een opkomst van 51,54% stemde 49,44% (3.317.496 kiezers) tegen, 46,53% (3.122.628 kiezers) voor en 4,03% (270.288 kiezers) blanco. Een meerderheid heeft daarmee tegen de wet gestemd. Een veelgehoord bezwaar tegen dit referendum was dat het vraagstuk voor de kiezer veel te ingewikkeld zou zijn om een weloverwogen oordeel over te kunnen vormen. De regering heeft aan de uitslag van het referendum gevolg gegeven ... abonneren of dit artikel kopen.

Jurisprudentie

Onder redactie van mr. M. van der Linden en mr. C.C.M. Kroeks-de Raaij

121. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 mei 2018 (zelfgebouwde webshops), ECLI:NL:GHARL:2018:4191Strafrecht , oplichting, iDeal, PayPal, identiteitsfraude, valse hoedanigheid, valse webshop, art. 326 Sr Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan ten minste tientallen oplichtingen waarbij gelet op de omvang en de lange periode waarin de feiten zijn gepleegd grote financiële schade is toegebracht. Verdachte en zijn medeverdachten hebben het vertrouwen en de verwachtingen van de slachtoffers in internethandel aanzienlijk beschaamd door op slinkse wijze geld van hen afhandig te ma... abonneren of dit artikel kopen.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Onder redactie van mr. H.W. Roerdink

NationaalAanpassingswet AVGOp 27 juli 2018 is de Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming gepubliceerd. Op dezelfde datum is de wet – met terugwerkende kracht tot 25 mei 2018 – in werking getreden, met uitzondering van art. 6.8 en 10.1. Deze wet past de Nederlandse regelgeving aan ten behoeve van de uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG  en de Uitvoeringswet zijn op 25 mei 2018 van toepassing geworden. Op die datum is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De Aanpassingswet ... abonneren of dit artikel kopen.

Actualia

Signaleringen

Onder redactie van mr. P.G. van der Putt1

Pakketkluizen komen niet van de grond in NederlandACM heeft de markt voor pakketbezorging onderzocht. In 2017 is de pakketmarkt weer verder gegroeid. In totaal werden 420 miljoen pakketten bezorgd (bijna 25 per inwoner gemiddeld). Het versturen van pakketten werd goedkoper. De dienstverlening van webshops neemt toe, onder meer door ruimere besteltijden en kortere bezorgtermijnen. Het valt ACM op dat in Nederland, in tegenstelling tot bijvoorbeeld België, weinig gewerkt wordt met pakketkluizen. ‘In die kluizen kunnen vaak meerdere verschillende pakketvervoerd... abonneren of dit artikel kopen.

Deel deze pagina:

Vorige edities

RSS