Compliance Actualia

E-Commerce

24-06-2013 17:07 - DNB publiceert Sjabloon risicoanalyse Cloud Computing

Thomas de Weerd

Het sjabloon is gebaseerd op het ENISA document “Cloud Computing Security Risk Assessment” aangevuld met de relevante wettelijke vereisten vanuit de Wet Financieel Toezicht en de Pensioenwet.

24-06-2013 16:54 - Concept-voorstel aanpassing Cookiewet

Thomas de Weerd

Een belangrijk doel van dit wetsvoorstel is het beperken van de typen cookies waarvoor vooraf toestemming moet worden gevraagd aan internet-gebruikers, wat nu veelal via een door veel gebruikers als storend ervaren ‘cookie-wall’ plaatsvindt. Voor cookies die inzicht geven in de kwaliteit of de effectiviteit van de via internet geleverde dien...

14-02-2013 17:22 - Europese Commissie publiceert voorstel voor een Netwerk- en Informa...

Thomas de Weerd

De richtlijn is gericht op lidstaten en lokale overheden, maar ook op zogenoemde ‘market operators’. Hieronder worden aanbieders van internetdiensten begrepen, zoals platforms voor elektronische handel, sociale netwerken, zoekmachines, cloud computing diensten en app stores. Daarnaast vallen exploitanten van essentiële infrastructuur in de secto...

14-02-2013 10:56 - OPTA publiceert gewijzigde FAQ voor nieuwe cookiewetgeving

Thomas de Weerd

9-11-2012 10:39 - DNB neemt hobbel weg voor 'outsourcen in the cloud'

Thomas de Weerd

De mogelijkheden van gebruik van cloud-outsourcing diensten door financiële instellingen waren tot op heden beperkt omdat DNB als toezichthouder geen mogelijkheid had om onderzoeken uit te voeren bij de cloud service provider ('right to examine' ontbrak). Microsoft zal een onderzoeksrecht voor DNB opnemen in de overeenkomsten met betrekking ...

31-10-2012 09:58 - Regeerakkoord: nieuw beleid online kansspelen

Thomas de Weerd

De belangrijkste aangekondigde wijzigingen van het (online) kansspelbeleid: a. Er komt strikte regulering van online kansspelen, sportweddenschappen en pokerevenementen; b. Binnen de termijn van de komende regeerperiode wordt de online markt gelegaliseerd en gereguleerd. Er zal kansspelbelasting (29%) worden geheven op deze online kansspelen, ...

26-10-2012 17:03 - Nieuwe Europese Consumentenrichtlijn (okt 2011)

Thomas de Weerd

In oktober 2011 hebben het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie ingestemd met een richtlijn die de rechten van consumenten versterkt. De Richtlijn breidt onder meer de informatieplichten van de leverancier bij transacties op afstand (via website, mobiele telefoon e.d.) uit. Het herroepingsrecht van de consument (de termijn waarb...