Compliance Actualia

Staatssteun

9-08-2013 17:32 - Mogelijke streep door vrijstelling vennootschapsbelasting overheids...

Joep Hendriks

Volgens de Commissie zouden overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen en daarbij concurreren met particuliere ondernemingen gewoon belastingplichtig moeten zijn, net als hun particuliere counterparts. Naar het oordeel van de Commissie verschaft de vrijstelling van bepaalde ondernemingen, enkel en alleen omdat zij in handen zijn ...

19-06-2013 22:20 - Nieuwe concept-Verordening inzake ‘de-minimis’ steun

Joep Hendriks

In 2012 vond reeds een consultatie plaats op basis van een beknopte explanatory note. Een concepttekst was toen echter nog niet voorhanden. De nieuwe Verordening beoogt de bestaande regels te verduidelijken en vereenvoudigen, teneinde de administratieve lasten voor overheden en ondernemingen te verminderen. De belangrijkste bepalingen uit de ...

19-06-2013 15:08 - Commissie publiceert geactualiseerde versie gids Diensten van Algem...

Joep Hendriks

In de gids heeft de Commissie de in december 2011 en april 2012 aangenomen staatssteunregels inzake DAEBs, het zogenaamde ‘Almunia-pakket’, meegenomen. De gids voorziet in een uitleg ten aanzien van de mogelijkheden voor lidstaten om een DAEB te omschrijven, de vereisten voor een besluit om een aanbieder te belasten met een DAEB en de regels inz...

24-10-2012 15:17 - Europese Commissie verlengt Richtsnoeren inzake reddings- en herstr...

Joep Hendriks

De Richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun bepalen dat in uitzonderlijke gevallen reddings- en herstructureringssteun mag worden toegekend. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer, als gevolg van een faillissement, ernstige sociale problemen zouden ontstaan of ingrijpende gevolgen voor de regionale economie zijn te verwachten. De R...

24-10-2012 11:08 - Europese Commissie publiceert handboek over toepassing AGVV

Joep Hendriks

De AGVV stelt belangrijke steuncategorieën vrij van het aanmelden van staatssteun. Steunverleners en -ontvangers passen de AGVV toe voor steunmaatregelen die ten goede komen aan onder meer werkgelegenheid, het MKB, duurzaamheid en R&D. Het handboek geeft inzicht in veelvoorkomende vragen over toepassing van de AGVV. Zo wordt ingegaan op de re...