Compliance Actualia

Financieel > Bemiddelaars / adviseurs

4-01-2013 14:55 - Nadere informatie over het provisieverbod op de website van de AFM

André Paijmans

De AFM vindt dat de kern van het provisieverbod bestaat uit de strikte scheiding tussen het advies en het eventueel af te sluiten financieel product. Iedere vorm van het al dan niet in rekening brengen van advies die hier toch enig verband tussen tussen legt, is onwenselijk. Het doel van de neiuwe regelgeving is eerlijk en zuiver financieel advi...

21-12-2012 14:36 - Vergunningplicht voor openen van betaal- en/of spaarrekeningen voor...

André Paijmans

29-10-2012 16:25 - Ontduiking van het provisieverbod wordt door de AFM niet getolereerd

Daniel Haas

Op grond van het provisieverbod, dat naar verwachting op 1 januari 2013 in werking treedt, stuurt de financieel dienstverlener zijn klant voortaan een separate rekening voor zijn werkzaamheden bij de advisering en/of de bemiddeling. Advies en bemiddeling worden daarmee aparte diensten die de consument los van het product afneemt en waar hij ook ...